Seppälää lukiessa kuuntelen Rintalaa

Juha Seppälä on julkaissut laajan esseen Paavo Rintalan tuotannosta: Rintalaa lukiessa (Siltala 2024). Seppälä on gradustaan (1982) alkaen pätevä Rintala-lukija bonuksena ystävyyssuhde Rintalaan, jonka kirjesitaatit antavat teokselle lisäpainoa. Kirjeissä on intiimi sävy, mutta onhan Rintalan tuotantokin, eeppisluonteisia ja dokumenttipohjaisia tekstejä myöten, eräänlaista intiimin yhtämittaista jatkumoa. Kirjeet vahvistavat Rintala-kuvan ääriviivoja.

Tämä artikkeli julkaistaan Mikael Agricolan ja suomen kielen päivänä 9.4.2024. Juttua kevyesti päivitetty 11.04.2024, jolloin on kulunut päivälleen 66 vuotta isäni Jussi Sinnemäen kuolemasta.
Anssi Sinnemäki

Lähde: Tarkan Suomalaisia nykyrjailijoita 1999.
Grafiikka Mika Tuominen

Seppälä syventää tietyin osin vakiintunutta käsitystä Rintalasta, vaikka antaa aihetta vastaväitteisiinkin. Seuraavassa pohdin Rintalaa lähinnä kolmesta näkökulmasta. Arvioin hyväksyvästi mutta myös kriittisesti Seppälän korkealle arvostaman Sissiluutnantin tulkintaa, nostan lähitarkasteluun Rintalan avaintekstinä usein pidetyn novellin Eino, ja kolmanneksi tarkastelen Seppälän ohittaman Nahkapeitturi-trilogian luonnetta ja sen Tolstoi-yhteyttä sekä sivuan muutenkin Rintalan tuotannon intertekstuaalisia piirteitä.

Seppälän teoksen lähtökohdaksi voisi ottaa seuraavan sitaatin [nimi lisätty]: ”Kun rohkenen ryhtyä esittämään lukijoille ajatuksia Tšehovin [Rintalan] elämästä ja tuotannosta, ei tarkoitukseni tietenkään ole kulkea tallattua polkua, selostaa jo tuttua, tutkittua ja sisäistettyä; uuden ja toisenlaisen aikakauden kirjailijana haluan vain yrittää ymmärtää miksi Tšehov [Rintala]…” (Ehrenburg: Tšehovia lukiessa, 15–16)

Seppälän lukeminen palautti eloon oman Rintala-suhteeni. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun 17-vuotiaana lukiolaisena syksyllä 1964 julkaisin ensimmäisen, sanoisinko lukupäiväkirjamaisen juttuni Rintalasta (”Kaksi sotakirjaa”; Kääntöpiiri 5/6-64); Sissiluutnantin lisäksi luennassa oli Erich Maria Remarque’in Länsirintamalta ei mitään uutta. Sen jälkeen olen palannut Rintalaan lähemmin vuosina 1982 ja 1989 artikkelissa ”Rintalan trilogian periaatteet”, Vastakirjan (2011) luvussa ”Isän kuolema” ja Trifonovin syndrooman (2017) luvussa ”Kirjailijan urapolku luonnonvalintana”.

* Nuoren Anssin Rintala
Kun nyt luen Seppälää luen samalla itseäni, ja erityisesti luen uudestaan Rintalaa, paikoin uusin silmin ja uusin löydöin. Kuusikymmentä vuotta sitten Nuori Anssi oli seurakuntanuorista irtaantuva, niin kuin silloin sanottiin, valveutunut teini, joka pestattiinkin heti seuraavasta numerosta 1-65 Kääntöpiirin eli Helsingin Teinien Yhteiskunnallisen Seuran (HTYS) julkaiseman aikakauslehden toimitussihteeriksi yhdessä 15-vuotiaan Veronica Pimenoffin kanssa.

Koskenniemen Nuoren Anssin kansiaihe. Kääntöpiirin kuvitusta.

Heräävä yhteiskunnallisuuteni ilmeni erityisesti pasifismina, ja sen kautta Sissiluutnattiani luin. Mielestäni sekä Rintalan että Remarque’in teoksella oli ”oma arvonsa taideteoksena. Mutta mikä on niiden merkitys sodan vastustajina? Taitaa olla aika vähäinen; romaanit tekevät ainakin minut melko pessimistiseksi ja jatkuvasti nousee mieleeni nihilistinen kysymys: mitä merkitystä on yleensä millään contra ihmisen mielettömyys?”

Otin toki huomioon Sissiluutnantin kielenkäytön teologisen rekisterin ja viittaan parissakin kohtaa ”korinttolaiskirjeeseen” ja ”Luukkaaseen” olettaen että lukijalle näiden raamatunkohtien sisältö on siteeraamattakin selvää. Tässä suhteessa nuori Anssi oli kuitenkin kypsempi kuin keski-ikäinen Anssi, joka teki vääryyttä Rintalalle suosimalla luentaa, jossa uskovais-Rintala ohitettiin muiden aspektien kustannuksella.

Nuori Anssi oli Sivullisensa lukenut, mutta hänen mieleensä ei juolahtanut, että Sissiluutnantti on suomalaisen kaunokirjallisuuden ”Sivullinen”, eksistentialismista herätteensä saanut sakraali mestariteos. Sen opin nyt Seppälää lukiessa. Vanhana Anssina huomaan tosin jo saman tien, että nuori oli sen verran kartalla, että puhui ihmisen mielettömyydestä – siitä näkee, että hän oli lukenut paitsi Sivullisen myös Camus’n Sisyfos-esseen absurdin eri olomuodoista.

Kannen suunnittelu KB

Seppälä perustelee romaanin arvon monin tavoin ja oikeutetusti erityisesti siksi, että teos on ollut kaanonin kentässä aliarvostettu ja jopa vähätelty teos. Poikkeuksena on tietysti Pekka Tarkan Paavo Rintalan saarna ja seurakunta (1966), jonka luettuaan jo nuorelle Seppälälle valkeni: näinkin voi kirjallisuudesta kirjoittaa. Tämä Sissiluutnantin kurinpalautus takaisin kaanonin riviin on Seppälän teoksen keskeisiä ansioita.

* Hevosia ja demoneja
Seppälästä Sissiluutnantti ”on puhdaslinjaisesti, pelkistetysti ja ehjästi toteutettu vieraantuneisuuden kuvaus, jossa vahva vertauskuvallisuus sekä eettinen ja moraalinen ongelmanasettelu jättävät niitä kehystävät historialliset ainekset täysin toisarvoiseen asemaan”. Seppälälle henkilökohtaisesti romaanin päähenkilön sissiluutnantti ”Erkki Takalan sisäistynyt hahmo on merkinnyt (…) syvän eettisen kamppailun personoitumaa (…) Todellinen taistelu käydään Takalan sisällä Jumalan ja Perkeleen välillä.”

Marghon alias Markku Annilan piirros, Tarkan Paavo Rintalan saarnan ja seurakunnan kuvitusta.

Rintala on itse antanut henkilönimiin – eli omaan ja sissiluutnantin nimeen – kätketyllä sanaleikillä mainion vihjeen, miten romaania ”kehystävät historialliset ainekset” voidaan jättää toisarvoiseen asemaan ja lukea sitä puhtaana mielensisäisenä draamana: Rintala ja Takala – RinTa[ka]la: Takala mahtuu Rintalan sisään. Tietenkin: ’rinta’ on edessä näkyvillä, ’taka’ takana piilossa – päiväpuoli ja yöpuoli. Sissiluutnantin alaotsikkokin resonoi yöpuolen suuntaan: Proosaa rinta- ja kurkkuäänille – toisin sanoen mörinää ja korinaa.

Takalassa Rintala työstää tätä pimeää puolta. Rintalaa lukiessa ja Rintalaa lukiessa tulee välistä ajatelleeksi, että Takala on ”syvän eettisessä kamppailussaan” vauhtisokeuden riivaama, ja tästä näkökulmasta Sissiluutnantin etiikassa on etikan maku.

Niinpä Sissiluutnantissa demonit on päästetty irti jotta tappamisen ja panemisen orgiat voivat alkaa. Sota suo siihen hyvän epähistoriallisen kehyksen. Seppälä pohtiikin hartaasti Rintalan suhdetta tappamiseen, sen kulloistakin oikeutusta, ja kiteyttää tyypillisen rintalismin: ”Takala itse ei lopulta tunne pystyvänsä viattomaan tappamiseen, hän on saanut liikaa tietoa ja sivistystä.”

Tähän voisin lisätä sitaatin nuorelta Anssilta: ”Eräässä kohdassa Rintala viittaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäiseen lukuun; hänen, joka ei ota siinä sanottua pelkkänä paradoksina, on helpompi ymmärtää Sissiluutnanttia, yleensä sotaa.”

Tarkistan nyt, mitä Korinttilaiskirjeessä sanotaan, ja löydän sieltä tyypillistä Rintalaa, teeman joka kulkee läpi hänen tuotantonsa: ”Mihin pystyvät siis viisaat ja oppineet ja tämän katoavan maailmanajan mestariväittelijät? Jumala on osoittanut, että tämän maailmanajan viisaus on järjetöntä. (…) Jumala on valinnut ne jotka ihmisten silmissä ovat syntyperältään vähäisiä. Hän on valinnut ne jotka eivät ole mitään, ja sysännyt syrjään ne joita jonakin pidetään.” (Uusi testamentti nykysuomeksi, 1972)

Sissiluutnantissa väkivaltafantasiat huipentuvat hevosten joukkoteurastukseen. ”Kolonnan tuhoamisessa on ratkaisevinta se, etttä ampuu ensin konepistoolilla kaikilta hevosilta mahat auki. (…) Olet päästänyt kuoleman irti.” Seppälällä on pienoisessee aiheesta hevonen korkeakirjallisuudessa, ja tässä ”korkeimmalle metafyysiseen kurkottaa Paavo Rintala Sissiluutnantissaan. (…) Hevosen tappamalla ihminen tappaa Jumalan itsessään, ja sen jälkeen moraali on kuollut.”

Myös nuoreen Anssiin teki vaikutuksen kuvaukset hevosten tappamisesta (toisena esimerkkinään Claude Simonin Flanderin tien ”mädäntyneet hevoset kuraisella tiellä”): ”Näitten kohtien vaikutus korostuu ehkä mielessäni liikaa, sillä muistan aina lapsuudestani, kun minut jonain pimeänä syysiltana herätettiin katsomaan kuolevaa hevosta. Joka tapauksessa kirjailijat osoittavat, miten viimeinenkin inhimillisyyden häivä on kadonnut, he osoittavat sen selvemmin kuin kuvatessaan ihmisiä tappamassa toisiaan.”

Vanha Anssi muistelee: Jehu kouristeli kyljellään tallin ja aitan välikäytävässä silmät pullollaan. Kurkusta lähti suoraa huutoa, kuin pasuunaa olisi soitettu.

Antologian toimitti Eino S. Repo. Päällys: Martti Mykkänen


* Arvoitus nimeltä Eino
Sissiluutnatti-jutussani totean kesken kaiken: ”Kai Laitisen mielestä Paavo Rintala on etenkin Eino-novellissaan uuden proosamme selväpiirteisin eetikko; Sissiluutnantissa hän on moralisti.” Jäljitän viittauksen. Eino ilmestyi samoihin aikoihin Sissiluutnantin kanssa antologiassa Seitsemän novellia. Arvostelussaan (Parnasso 1/1964) Kai Laitinen viittaa ”sillanpääläiseen panteismiin” ja jatkaa: ”Kaikkien Rintalan tuotannon arvostelijoiden, etenkin lottajupakasta pahentuneiden, tulisi lukea tämä novelli, joka on suoranainen avain hänen tuotantoonsa.”

Tästä alkaa Eino-pojan pitkä marssi suomalaisen kirjallisuuden kaanonissa. Erikoiseksi sen tekee, että tämä ”avain” toistuu eri esityksissä muuntuvin variantein halki vuosituhanten, mutta: tässä avain – missä lukko? Kysymys antaa aiheen tutkia lähemmin Einon tapauksessa, miten teoksen vastaanotossa auktorisoitu ensivaikutelma kertautuu ja vakiinnuttaa sen osaksi kaanonia. Einon tapauksessa alkuperäinen tulkinta perustuu olennaiselta osaltaan väärinkäsitykseen. Seppälä on viimeinen rengas tässä ketjussa.

Kääntöpiirin avainhenkilö oli Erkki Tuomioja, jonka hankkima numeron 1/1965 skuuppi oli Elmer Diktoniuksen Yxi surchia wejsu phorsaan chuolemastha.

Samaan aikaan kun minut värvättiin vuoden 1965 alusta Kääntöpiirin toimitussihteeriksi ilmestyy lehden julkaisijan HTYS:n hallitusjäsenten nimilistaan 16-vuotias Risto Repo. Risto on nuoren Anssin paras kaveri. Pojat käyvät loputtomia keskusteluja kirjallisuudesta. Riston isä on eturivin kirjallisuusmies ja Rintalan kaveri, ja myös hän on sanonut, että Eino on Rintalan avainteksti. Niinpä minäkin ryhdyin avainta ankarasti etsimään, löytääkseni sen vihdoin, vastoin omiakin odotuksiani, 60 vuoden kuluttua.

Kai Laitinen palaa seuraavana vuonna 1965 aiheeseen Suomen kirjallisuuden V:nnessä osassa: ”Avoimimmillaan ja sympaattisimmillaan (Rintala) on novellissa ’Eino’ (jonka) taustana on omakohtainen, uskonnollista vakaumusta lähenevä käsitys luonnosta ja ihmisestä.” Samassa yhteydessä hän luonnehtii Sissiluutnanttia ”kevyehköksi sotaromaaniksi”, vaikka hän vielä Parnasson 1/1964 ”Merkinnöissä” korosti, että sen ”tarkoituksena oli näyttää sodan demoralisoiva vaikutus yleensä”. Parnasson varsinaisessa arvostelussa Risto Hannula oli suorastaan tyrmäävä: ”Rintalan tuotannossa Sissiluutnantti jää (…) tilapäisen välityön asemaan”. Pekka Tarkka muuten jättää Sissiluutnantin vastaanottotutkimuksessaan nämä korkeakritiikin vähättelyt maininnatta.

Kai Laitisen tapaan Risto Hannulakin pettyi Sissiluutnatti-kritiikissään (Parnasso 7/1963): “tila-päinen välityö”, joka “ei moraliteettinakaan ole – – saanut aikaan sitä tehoa, joka hänellä epäilemättä on ollut mielessään”. “Hän ei ole kaukana jostakusta Spillanen hahmosta, jonka kaulaan naisia kaatuilee joka nurkan – – takaa.” Sen sijaan “näky surmatuista hevosista on ilmestyksenomainen”.
Päällys: Sirkka Palonen

Sekä vuosien 1967 että 1981 laajalle levinneissä, lukuisille kielille käännetyissä kirjallisuutemme ”käyntikorteissa” Suomen kirjallisuus 1917–1967 ja Suomen kirjallisuuden historia Laitinen muistaa Einoa: ”Eheimmin ja kauneimmin Rintalan katsomus pääsee näkyviin [muutaman muun esimerkin ohella] novellissa ’Eino’, (joissa) yhteys jumaluuteen tavoitetaan…” jne.

Näyttää kuin Kai Laitinen toistuvilla Eino-korostuksillaan halusi pehmentää Sissiluutnantin aiheuttamaa mielipahaa oman sotasukupolvensa keskuudessa: Yrittäkää nyt ymmärtää hyvät ihmiset, että vaikka Sissiluutnantissa ”yhteys jumaluuteen” on hukassa, niin Einossa yhteys on palautettu. Siinä piilee hänen Einonsa avain, vaikka ei se itse novellin substanssia avaakaan.

Pekka Tarkka on Laitisen ohella toinen kirjallisuutemme pitkän linjan mielipidevaikuttaja, jonka Rintala-pakissa Einolla on pitkä elämä. Uuden Suomen jutussaan 05.12.1965 Tarkka vertailee keskenään Rintalan ja Lars Levi Laestadiuksen (ja vähän Sillanpäänkin) perhekäsityksiä, joissa hän näkee vahvoja yhtymäkohtia: ”Rintala on käsitellyt tätä aihetta jo tärkeässä novellissa ’Eino’, jossa orvoksi itsensä kokevan pikkupojan harhailu vertautuu aikuisen ihmisen jumalkaipuuseen. Molemmat etsivät isäänsä…”

Seuraavana vuonna 1966 Paavo Rintalan saarnassa ja seurakunnassa Tarkka palaa Einoon. Rintalan useat keskeiset henkilöt ”… elävät vailla isää; he kaipaavat perhekokonaisuuden reaalista ja läheistä esivaltaa. Isänkaipuun novelli on nimenomaan ’Eino’, jossa Rintala kertoo kaltoin kohdellun maalaispojan tavasta huudella työmajassaan istuvaa kirjailijaa isäkseen. ’Hän ei nähnyt minua enkä minä häntä. Hänen huutonsa tarkoitti minua.’ ”

(Tarkka siteeraa tässä harhaanjohtavasti, sillä pelkistäen: Einon minäkertoja toivoo sisimmässään huudon tarkoittavan itseään, vaikka tietääkin, ettei tarkoita.)

Seuraavaksi Tarkka käsittelee Einoa vuoden 1967 Suomalaisissa nykykirjailijoissa: ”Taiteellista varmistumista ennakoi sillanpääläinen pitkä
novelli ’Eino’ (…), jossa Rintalan taipumus luonnonmystiikkaan saa ehjän toteutuksen.”

Kolmen vuoden kuluttua 1970 Suomen kirjallisuuden VIII:nnen osan “Novelli”-luvussa Tarkka nostaa esiin Einon, jossa Rintala kehittää ”Sillanpään väljää kompositiota”. Siinä ”[l]asten maailma, kirjailijan mietteet, ajankohdan todellisuus ja avaruudellis-metafyysiset maisemat yhtyvät kokonaisuudeksi, jossa teeman käsittely on harvinaisen rikasta ja johdonmukaista.”

Suomalaisten nykykirjailijoiden kolmannessa laitoksessa 1980 määritelmä kuuluu: ”Rintalan metafyysiset lähtökohdat, joita edustaa myös painava sillanpääläinen novelli ’Eino’ (…), tulivat esille vasta kahden tunnustuksellisen teoksen ilmestyttyä 1965 [Sukeltaja ja Keskusteluja lasten kanssa]. ’Isä’ merkitsee tässä, niin kuin ’Einossakin’, myös taivaallista isää, jonka yhteydessä ihminen voi elää täyttä elämää.”

Ja vielä kerran, Suomalaisten nykykirjailijoiden neljännessä laitoksessa 1989 Tarkka palaa Einoon: ”Metafyysiset lähtökohdat käyvät selkeästi esiin tunnustuksellisissa teoksissa. Sillanpääläisessä novellissa ’Eino’ (…) aiheena on ihmisen kosminen orpous.”

Tuskin suomalaisen kirjallisuuden historiaesityksissä on mitään muuta yksittäistä novellia pidetty esillä neljännesvuosisadan mittaan – ja sen jälkeen omalla painollaan seuraavat 35 vuotta – yhtä kattavan-hartaasti kuin Einoa, joka muuten taitaa olla kirjoittajansa laajassa tuotannossa ainoa novelli – sekin muodoltaan niin väljä, että tokko se novelli edes on.

Jos Tarkka sai Laitiselta Sillanpään, niin Juha Seppälän viestikapulana on Tarkan ”metafyysinen”, mikä sellaisenaan on tyhjä määre. Säntilliseltä Seppälältä lipsahtaa samalla lapsus, kun hän sanoo Einon ilmestyneen 1960-luvun lopulla. Seppälä itse merkkaa hanakasti punakynällä toisten pikkuvirheitä ja piikittelee niitä, jotka kirjoittavat Leningradin kohtalosinfonian ”Leningradin kohtalonsinfoniaksi”. Pirkko Alhoniemen Rintala-teosta Minuuden liitupiiri (2007) ruotiessa Seppälän sävyyn tulee henkilökohtaisen kuittailun vaikutelma, Alhoniemi kun oli arvostellut Seppälää raskaasti Oulun kaupungin tilaaman, Rintalalta kesken jääneen Messenius-libreton viimeistelystä.

Päällys: Seppo Polameri

Einon Seppälä yhdistää sinänsä aiheellisesti Rintalan 20 vuotta myöhemmin 1983 ilmestyneeseen kertomukseen Maatyömies ja kuu, joka Seppälän mukaan ”[kuvaa] erittäin väkevästi ja konkreettisesti suomalaisen yhteiskunnan murrosta 1960- ja 1970-luvuilla”. Rintala olikin siinä eräänlainen korkeakirjallisuuden Hannu Karpo. Sehän on – natsistis-rasistiset mielleyhtymät pois lukien – eräänlaista ”Blut und Boden”-kirjallisuutta, talonpoikaisen elämänmuodon korkeaa veisuuta, samalla sen joutsenlaulu.

Sanotulla en kiellä kertomuksen esteettistä viritystä, jonka vivahteista Antti Arnkil on Maatyömies-esseessään ottanut kaiken irti.

Seppälä kirjoittaa: Maatyömiehen ja kuun ”Väinö Arolassa on paljon Rintalan 1960-luvun lopulla julkaiseman ’Eino’-novellin isä-Vornasta: kaikki annetut tiedot täsmäävät.” Saman Seppälä on sanonut jo Maatyömies-analyysissaan vuonna 1996.
Tässä Seppälä erehtyy, sillä annetut tiedot eivät täsmää, pikemminkin päinvastoin.

Maatyömiehen Väinö Arola on Rintalan ihannoima kansanmiehen prototyyppi, Pohjois-Savon pientilalta etelään olosuhteiden pakosta muuttanut, viinaan menevä mutta muuten nuhteeton sotaveteraani, joka tuskailee terveytensä ja lastensa puolesta. Itse olen vuoden 1989 jutussani rinnastanut hänet ”kansan henkilöitymänä” Sodan ja rauhan Platon Karatajeviin.

Teoksen mieskuvaa tutkineen Samppa Haapion mukaan: ”Vaikka Väinö myöntääkin itselleen olevansa sivistymätön ja köyhä, hän kääntää tämän silti rikkaudeksi ja vapaudeksi” – tämähän kuulostaa kuin Väinö resitoisi Korinttilaiskirjettä.

* Mitä Rintala Einossa todella sanoi
Toisin kuin Seppälä ilmoittaa, Einossa kaikki ei täsmää. Ulkoisista lähtökohdista huolimatta Einon isä on toista maata, Väinö Arolan suoranainen vastakohta. On syytä käydä Einoa läpi tarkastelukulmana minäkertoja-Paavon suhde Einoon ja Einon isään.

Einossa eletään toukokuun alkua maalla, meren tuntumassa. Paavolla on kolme alle kouluikäistä tytärtä, joita hän hartaasti hoivaa. Tytöistä vanhin, seitsemän ikäinen Rauna kantelee vuotta vanhemman naapurinpojan Einon kummallisista edesottamuksista. Eino on laiminlyöty lapsi, jota hänen isänsä uhkailee ”kotiputkalla” ja joka purkaa pahaa oloaan tyttöihin: ”Menkää vihtuun menkää vihtuun, se huusi (ja) sano että se tappaa minut huomenna.” Raunapa oli mennyt ja kaatanut Einon ”maahan ja se rupesi itkemään kun minä en päästänyt sitä ylös”. Paavo: ”Juttu hiveli. Tunsin isäniloa.”

Kotiputkalla isä oli uhannut Einoa, kun tämä oli ottanut sikalasta tärkeitä purkkeja ja viskellyt niitä ankkalammikkoon muka katiskoiksi. Einolla on siellä leikkikaloja ja leikkikutu, kun taas Einon isällä on merenlahden ojansuulla oma oikea katiska, joka antaa mukavia saaliita. Paavoa harmittaa: ”Miksei se ota poikaa mukaan. Kun minä olin pieni, sain olla isän kanssa metsässä ja kalalla. (…) Minäkin pidän mukana omia kakaroitani vaikka ovatkin vain tyttöjä, pidän mukana metsälläkin, jopa tuota nelivuotiasta.”

Jätän kursivoimatta: ”… vaikka ovatkin vain tyttöjä”.

Yhtenä iltana Einon isä tulee Paavoa vastaan kelpo kalansaaliin kanssa. Puhetta tulee tämän viimeviikkoisesta, vielä paljon suuremmasta saaliista. Seuraavassa miesten vuoropuhelu tiivistelmänä.

Paavo: ”Jo on ollut saalista.” Einon isä: ”Oli siinä. Nyt niitä saapi. Kun olisi joku vehe, että voisi pistää koko ojan tukkoon. Sitten sen kun tuolta yläjuoksulta melan kanssa porskuttaisi ja pussin suu kiinni vaan niin ei muuta kuin haavilla noukkimaan.” Paavo: ”Te meinaatte, että tukkoon koko oja.”

Paavo ei tykkää mokomasta haavihankkeesta ja ottaa puheeksi järvien kalakannan ehtymisen: ”Meri se on yhä kalainen. Järvistä alkavat jo vähetä.” Einon isä: ”Ei ne järvet enää. Niistä on rohmuttu kala pois. Vaan Syvärillä oli kalaa. Kyllä tosi on niin. Ja oli hyvää kalaa, eikä mitään tämmöistä…”

Paavo ei sano mitään vaan antaa toisen päästä vauhtiin. Vain sotajuttu voi kalajutun voittaa!

Einon isä: ”Oltiin siinä niskalla. Meillä oli sillanpää. Voznesenjassa. Siinä oli voimalaitos. Kun kalat eivät päässeet nousemaan, ne jäivät siihen. Me senkun räjäyteltiin.” Paavo: ”Että olitte Syvärillä.” Einon isä: ”Syvärillä joo. (…) Oli kyllä hikiset paikat.” Paavo: ”Mutta kalaakin tuli.” Einon isä: ”Tuli ja isoa.” Paavo: ”Ja nyt hankitte muuttoa kaupunkiin.”

Rintalan universumissa maatyömiehen hankkiutuminen kaupunkiin on jo synti, mutta ryöstökalastus, se se vasta synti ja häpeä on. Miten se menikään Sissiluutnantissa – siihen Seppäläkin viittaa – kun kaupunkilaispoika Valtonen julkeaa ehdottaa: ”Mitä siinä jahkaatte, ota pyssy ja ammu tai tee se panos ja räjäytä koko lasti.” Uula-Andaras: ”Ampumalla kaloja. On siinä meillä mies, mies: poronvittu sie olet etkä mikään mies. (…) Ampumalla kaloja. Mie ammun sinut.”

Ryöstökalastus on Oikeamielisten Pyytäjien Pyhän Veljeskunnan sääntökirjassa kuolemansynti. Paavo itse on pehmoisän ja toksisen tosimiehen sekoitus, mutta Einon isä on isäkunnan mätämuna. Kansanmieheksi hän on Rintalan tuotannossa poikkeus. Einon isä menettää kasvonsa Paavon silmissä. Tapahtuu novellin totuuden hetki, anagnorisis.

* Isä, poika ja paha henki
Einon isän luonnekuvan rinnalla kulkee juonteena Einon häiritsevä käytös paitsi Raunan puheissa myös Paavon kokemana. Ennen Einon isän kohtaamista Eino oli rikkonut Paavon työrauhaa huutamalla hänen mökkinsä lähettyvillä isää. Paavo hermostuu: ”Ketä sinä huudat. En minä ole sinun isäsi. (…) Sinun isäsi on sinun oma isäsi.”

Einon isän kohtaamisen jälkeen Paavo muistelee omaa isäänsä, jonka hän sai pitää ”kokonaista yhdeksän vuotta”, ja vertaa sitä Einon tilanteeseen. ”Onhan Einollakin. En voi sanoa, ettei hänellä olisi.” Mieleen palaa Einon isähuutelu: ”… Einopoika oli mökkini edustalla huutamassa isää, sekä omaa isäänsä että minua. (…) Hänen huutonsa tarkoitti minua. / Sitten avasin oven. / Tulin portaille. Hän näki minut ja minä hänet. / Huuto tarkoitti hänen isäänsä.”

Novellin temaattisessa ytimessä on isyys. Se Paavoa piinaa. Hänen jakomielinen reaktionsa Einon huuteluun tarjoaa lopullisen johtolangan Einon arvoituksen ratkaisuun, vaikka se muutenkin on ollut jo ilmeinen. Puuttuu vain tunnustus, joka toteutuu kun Paavo Einon toisella huutelukerralla ei enää ”muistuttanut, etten ollut hänen isänsä, sillä huudon alkaessa olin toivonut ja kuvitellut jotakin aivan muuta. Hänen edessään en pystynyt siihen, mitä olin toivonut. En saanut sitä sanoiksi.”

Tapaus on Paavolle koettelemus, kuin astuisi naulaan. Paavo on kaikilla mittareilla parempi isä kuin Einon isä, mutta Einon isällä on valttikortti, kun taas Paavon käteen oli jäänyt mustapekka. Eino on poika, Paavolla on vain pelkkiä tyttäriä.

Lähde: Miten kirjani ovat syntyneet – viimeksi ilmestynyt “Leningradin kohtalonsinfonia”.

Paavo potee pojankaipuuta. Paavo huutaa poikaa koko olemuksellaan. Isääkin ollaan toki taas kerran etsimässä, mutta tällä kertaa varsinkin poikaa. Pekka Tarkan lennokkaat ”metafyysiset lähtökohdat”, ”kosminen orpous” ja ”taivaallisen isän kaipuu” saavat lopulta maanläheisemmän selityksen. Olisiko tässä yhteydessä lopulta osuvampaa puhua ”fyysisistä lähtökohdista”?

Tätä taustaa vasten Maatyömies ja kuu asettuu uuteen valoon. Se on suhteessa Einoon eräänlaista katumusharjoitusta, jolla Rintala pyrkii – ainakin alitajuisesti – korjaamaan Einon räikeydet. Kuvittelen että Rintala on katunut suhtautumistaan Einon isään liian tuomitsevaksi, ja kuvittelen että hän on neljän tyttären isänä katunut pojankaipuunsa liian paljastavaksi.

Samalla kun olen osoittanut, että Seppälän mainitsemat ”kaikki annetut tiedot” eivät täsmää, olen myös osoittanut että Eino on poikkeama Rintalan tuotannossa, ”tärkeä avain” juuri poikkeuksellisuutensa vuoksi. Rintalan kirjeitä Seppälälle lukiessani tulin ajatelleeksi, että ehkä hän löysi Seppälässä etsimänsä pojankorvikkeen, ja kenties Seppäläkin sai eräänlaisen oheisisän Rintalasta, vaikka ei orpo ollutkaan, ellei kosmisessa mielessä.

Rintalan tuotannon tärkeä avain alusta loppuun on isän etsintä. Sodan ja rauhan äänten 1967 Wolfe-sitaatissa artikuloitua isän etsintää Seppäläkin pitää Rintalan tuotannon tiivistelmänä. Myös omaa kiinnostustani Rintalan tuotantoon on ohjannut sama kokemus, isän menetys ja kaikki se mitä siitä seuraa. Tätä samastumista olen tilittänyt monissa yhteyksissä.

Taustana on isän varhainen kuolema kun poika on kymmenissä. Rintalan kohdalla kokemuksen kipeyttä korostavat olot, jotka Rintala on kuvannut esimerkiksi Nahkapeitturien ensimmäisen osan eräässä kohtauksessa. Peni Harjulainen on äitinsä kanssa evakossa Keski-Suomessa, kun talvisota päättyy. He saavat vielä päivää ennen rauhantekoa päivätyn kirjeen isältä, mutta sanoma tämän kaatumisesta sodan viimeisenä päivänä ja ruumiin jäämisestä taistelupaikalle tulee vasta myöhemmin. 9-vuotiaan pojan mieleen on syöpynyt kohtaus, kun äiti erehtyy iltahämärissä pitämään rintamalta palaavaa naapuria omana miehenään. Äidin odotus jatkui loppuun asti.

Päällys: Erkki Tanttu

Aihe on mukana jo esikoisessa Kuolleiden evankeliumissa (1954), jonka piinaviikon tapahtumat on kerrottu kolmen henkilön näkökulmasta. Kohtaus Emmauksen tiellä on ironinen. Kaksi opetuslasta törmää muukalaiseen eli romaanin viimeisen jakson kertojaan Nikodeemukseen. Myöhemmin opetuslapset uskovat tunnistaneensa muukalaisen kuolleista heränneeksi Jeesukseksi. Rintalan viesti on, että ylösnousemusta ei ole. Kirjoitin Trifonovin syndroomassa rumasti: ”Kotimaa-lehden arvostelija rovasti Lauri Pohjanpää repäisikin liperinsä keskeltä kahtia noin kerettiläisen opuksen luettuaan.”

* Kaksi linjaa
Tunnustuksellisessa kirjeessään Juha Seppälälle kesäkuussa 1996 Rintala kiteyttää tuotantonsa jakautuvan kahteen jaksoon. Ensimmäinen kesti 30 vuotta, ”oliivilehdosta perjantain vastaisena yönä aina Emmauksen Gasthausin sunnuntai-iltaan” eli passionäytelmä Getsemanesta pääsiäisillan sekaviin tunnelmiin. ”Toinen on Aika ilman Jumalaa, se aika joka on kuvattu Gentin [Isenheimin?] alttarissa ja jatkuu yhä (…) Tätä aikaa hallitsee herra Saatana itse.”

Seppälä julkaisi samana vuonna 1996 esseen ”Maatyöläisen helvetti ja taivas”. Siinä hän päätyy toteamaan, että ”Paavo Rintala on suomalaisen kirjallisuuden harvoja mystikkoja sanan varsinaisessa ja alkuperäisessä merkityksessä”. Valitettavasti Seppälä ei enää palaa siihen kirjassaan eikä lähemmin avaa sanan varsinaista merkitystä, mutta esimerkiksi Seppälän poiminta Sukeltajan (1965) yhteydessä johdattaa asian äärelle: Sukeltajassa ”vesi ja vedenalainen maailma näyttäytyy ympäristönä, jossa voi tulla kokonaan ’itsettömäksi’. ” Äänessä voisi yhtä hyvin olla keskiajan mystikko Mestari Eckhart, jolta esimerkiksi Robert Musil sai vaikutteensa: mies vailla ominaisuuksia on itsetön – Jumalalle otollinen, tyhjä ja vapaa. Rintala kuuluu samaan perinteeseen.

Rintalan kirjeessä mainitsema toinen jakso kattaa viimeiset työt Carossasta ja Annasta (1986) Faustukseen (1994). Rintala itse puhuu tämän kauden teostensa intertekstuaalisesta luonteesta ja lisää, ettei se sinänsä ole mitään uutta: jo Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu kolmen muun läpi. Luetteloa voi jatkaa. Luukkaan evankeliumi on rakennettu Heikki Räisäsen mukaan Markuksen ”rungolle”. Ja niinhän Kuolleiden evankeliumikin oli kirjoitettu evankeliumien päälle – Eija Komu on jäljittänyt sen yksityiskohtaisesti väitöskirjassaan Armon tyhjiössä (1995). Ja Maatyömiehen Rintala kirjoitti peitoksi Einon päälle: mätämunasta kuoriutuu ”messiaaninen hahmo”, kuten Seppälä on Väinö Arolaa vuoden 1996 esseessään luonnehtinut.

Kuva Sarmatian Orfeuksen takakannesta, Johannes Bobrowskin runo-omiste Paavo Rintalalle.

Seppälä tiivistää: ”1980-luvun lopulta lähtien Rintala ryhtyi määrätietoisesti kirjoittamaan intertekstuaalista proosaa, jonka välityksellä hän avartui käsittelemään entistä universaalimpia teemoja. Tuotanto kulki yhä lähemmäksi ’maailmankulttuuria’, suuria kertomuksia, synteesejä.”

* Palimpsesti
Intertekstuaalisen ohella tärkeäksi tulee palimpsestin käsite, tai sen metodi. Oikeastaan kulttuurit rakentuvat ”palimpsestisesti”, kerrostumalla. Palimpsesti tarkoittaa uudelleenkäytettyä kirjoitusalustaa, tyypillisesti pergamenttilehteä tai -käsikirjoitusta, jolta alkuperäinen teksti on pyyhitty pois ja päälle on lisätty uutta kirjoitusta. Kirjallisuuden traditiossa palimpsesti on kaunokirjallinen teos jossa on selvästi hyödynnetty jotakin aiempaa teosta, usein niin, että vanha kirjoitus häämöttää alta. Sitä voidaan käyttää myös parodisesti. Myös pastissi on läheistä sukua ilmiölle.

Toisessa jaksossaan Paavo Rintala antautui palimpsestin vietäväksi. Tosin metodi kiinnosti häntä ja oli hänen käytössään aivan alusta alkaen, myös tietoisella tasolla, kuten jo päällekirjoituksen esimerkit edellä osoittavat. Miten kirjani ovat syntyneet -luennossaan 1969 hän otti sen suoraan puheeksi:

”Kirjailija ei minusta enää meidän päivinämme voi hallita sellaista asiaintilojen ja ulkoisten tapahtumien määrää, jonka Leo Tolstoi käytti esimerkiksi Sodan ja rauhan kirjoittamiseen. Vain suuria yleistyksiä tehden ja ylimalkaisuuksia esittäen minä katsoisin voivani rakennella synteesejä Sodan ja rauhan tapaisen proosan asiaintiloista.”

No, Rintala teki kuin tekikin sen itse.

Harmi että Seppälä ohittaa Nahkapeitturien linjalla -trilogian (1976, 1979, 1982) pelkällä olankohautuksella: ”Kirjailijan tolstoilais-rintalalaisen historianfilosofian pääteos on epäilemättä Nahkapeitturien linjalla, jota on mainittu Suomen kirjallisuuden Sodaksi ja rauhaksi.”

Harmi että Seppälä ohittaa juttuni ”Rintalan trilogian periaatteet”, jossa näytän riittävän perusteellisesti, miten taitavasti Rintala toteuttaa mahdottomaksi julistamansa tehtävän kirjoittamalla analogisin rakentein, henkilökuvin ja kohtauksin, Suomen lähihistorian kulkua tunnistettavasti seuraten, oman ”Sotansa ja rauhansa”. Kyse saattaa hyvinkin olla samankaltaisista ”rakenteellisista oivalluksista”, joista Seppälä on puhunut Olli Jalosen väitöskirjan taustahaastattelussa 2006.

Palimpsesti voi olla myös kätkettynä tai muuten jäädä huomaamatta, jolloin sen löytäminen edellyttää ammattimaista lukutaitoa, mutta joskus myös sattumaa, kuten Rauno Vellingin löydettyä sukulaisen mökiltä ministeri Niukkasen muistelmat, josta pitkät pätkät olivat päätyneet Paavo Haavikon runokokoelmaan Lehdet lehtiä.

Kuva Maatyömiehen ja kuun etuliepeestä

Oma paras löytöni on Robert Penn Warrenin romaanin Kaikki kuninkaan miehet yhteydet Vanhaan testamenttiin: se voidaan lukea intertekstuaalisena muunnelmana Daavidin perheen tarinasta – samalla kun se sijoittuu elimellisesti kirjoittamisajankohtansa amerikkalaisen politiikan tunnistettaviin kuvioihin. Romaani on kirjoitettu palimpsestisesti Samuelin ja Kuningasten kirjojen päälle. (Tämän vuonna 1977 kirjoittamani artikkelin otsikko ”Palvelijat hevosten selässä” on Saarnaaja-laina ja tasan sama kuin Rintalan romaanin nimi vuodelta 1964!)

Nahkapeitturi-artikkelissani korostan, että Rintala ”ei missään tapauksessa plagioi, vaan osoittaa mestarillisesti Tolstoin nerokkuuden. Rintala tulkitsee oman kokemuksensa kautta Suomen lähihistoriaa. Mutta hän suodattaa sen kirjallisen perinteen eli Tolstoin epiikan lävitse. Lopputuloksena on omavarainen taideteos, jota kiihottava yhteys tähän perinteeseen kirpeästi maustaa.”

Sitaattia voisi jatkaa: Rintalan Nahkapeitturi-trilogia on palimpsestin malliesimerkki – joka sitten pohjusti komealla tavalla hänen intertekstuaalista kauttaan. Siitä vakuutuin Seppälän luettuani.

* Kirjallisuutta
– Pirkko Alhoniemi: Minuuden liitupiiri. Tutkimus Paavo Rintalan myöhäisvaiheen proosatuotannosta. Helsinki: SKS 2007.
– Antti Arnkil: ”Hän voi jättää soittonsa soittamatta”. Teoksessa Arnkil: Lauantai­esseet. Helsinki: Siltala [2014], 11–25.
– Ilja Ehrenburg: Tšehovia lukiessa. Suom. Martti Anhava. Helsinki: Otava 1977.
– Samppa Haapio: Oma enkka ojankaivuussa. Miesidentiteetin rakentaminen Paavo Rintalan romaanissa Maatyömies ja kuu. Teoksessa Sanelma. Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja 2000, 27–46.
– Risto Hannula: Tehotonta terapiaa. Parnasso 7/1963, 322.
– Olli Jalonen: Hitaasti kudotut nopeat hetket. Kirjoittamisen assosiaatiosta 1900-luvun suomalaisessa proosassa. Helsinki: Otava 2006.
– Eija Komu: Armon tyhjiössä. Kristillinen eksistentialismi eräissä Mika Waltarin, Helvi Hämäläisen ja Paavo Rintalan 1950-luvun romaaneissa. Helsinki: SKS 1995.
– Kai Laitinen: Merkintöjä: Kirjavuosi 1963. Parnasso 1/1964, 2.
– Kai Laitinen: Ryhmäkuvassa. [Arv. Seitsemän novellia.] Parnasso 1/1964, 35–36.
– Kai Laitinen: 1940- ja 50-luvun kirjailijoita. Teoksessa Suomen kirjallisuus V. Helsinki: Otava & SKS 1965, 614–616.
– Kai Laitinen: Suomen kirjallisuus 1917–1967. Ääriviivoja, päälinjoja, saavutuksia. Helsinki: Otava 1967.
– Kai Laitinen: Suomen kirjallisuuden historia. Helsinki: Otava 1981.
– Paavo Rintala: Kuolleiden evankeliumi. Romaani. Helsinki: Otava 1954.
– Paavo Rintala: Sissiluutnantti. Proosaa rinta- ja kurkkuäänille. 10. painos. Helsinki: Otava 1968.
– Paavo Rintala: Eino. Teoksessa Seitsemän novellia. Helsinki: Weilin & Göös 1963, 219–251.
– Paavo Rintala: Miten kirjani ovat syntyneet. Teoksessa Miten kirjani ovat syntyneet. Helsinki: WSOY 1969, 77–83.
– Paavo Rintala: Nahkapeitturien linjalla 1. Romaani. Helsinki: Otava 1976.
– Paavo Rintala: Nahkapeitturien linjalla 2. Romaani. Helsinki: Otava 1979.
– Paavo Rintala: Valehtelijan muistelmat. Helsinki: Otava 1982.
– Paavo Rintala: Maatyömies ja kuu. Kertomus. Helsinki: Otava 1983.
– Heikki Räisänen: Kristitty humanisti. Luukkaan evankeliumi; Apostolien teot. Teoksessa Kirjojen kirja. Helsinki: Otava 1995, 77–87.
– Juha Seppälä: Maatyöläisen helvetti ja taivas. Teoksessa Kirjojen Suomi. Helsinki: Otava 1996, 580–586.
– Juha Seppälä: Rintalaa lukiessa. Helsinki: Siltala 2024.
– Anssi Sinnemäki: Kaksi sotakirjaa. Kääntöpiiri 5–6/1964, 14–15.
– Anssi Sinnemäki: Palvelijat hevosten selässä. Teoksessa Sinnemäki: Kapina rippituolissa ja muita kirjallisuusesseitä. Helsinki: Tamara Press 1989, 38–45. [1977]
– Anssi Sinnemäki: Rintalan trilogian periaatteet. Kulttuurivihkot 7/1982, 29–31.
– Anssi Sinnemäki: Rintalan trilogian periaatteet. Muokattu teokseen Sinnemäki: Kapina rippituolissa ja muita kirjallisuusesseitä. Helsinki: Tamara Press 1989, 120–125.
– Anssi Sinnemäki: Isän kuolema. Teoksessa Sinnemäki: Vastakirja eli miten lapset syövät vallankumouksensa. Helsinki: Tamara Press 2011, 177–178.
– Anssi Sinnemäki: Kirjailijan urapolku luonnonvalintana. Teoksessa Sinnemäki: Trifonovin syndrooma ja muita kirjallisuusesseitä. Helsinki: Tamara Press 2017, 71–138.
– Pekka Tarkka: Rintala omista ja omilleen. Uusi Suomi 5.12.1965. Liite teoksessa Tarkka: Paavo Rintalan saarna ja seurakunta. Helsinki: Otava 1966, 227–231.
Pekka Tarkka: Paavo Rintalan saarna ja seurakunta. Kirjallisuussosiologinen kuvaus Paavo Rintalan tuotannosta, suomalaisen kirjasodan rintamista ja kirjallisuuden asemasta kulttuurin murroksessa. Helsinki: Otava 1966.
– Pekka Tarkka: Suomalaisia nykykirjailijoita. Helsinki: Tammi 1967.
– Pekka Tarkka: Novelli. Teoksessa Suomen kirjallisuus VIII. Helsinki: Otava & SKS 1970, 63–131.
– Pekka Tarkka: Suomalaisia nykykirjailijoita. 3. laitos. Helsinki: Tammi 1980.
– Pekka Tarkka: Suomalaisia nykykirjailijoita. 4. laitos. Helsinki: Tammi 1989.
Uusi testamentti nykysuomeksi. Helsinki: Suomen Kirkon Sisälähetysseura & Suomen Pipliaseura 1972.

Donne: iso ja pieni kuolema

Kaarlo Tuorin juhlakirja Demokraattisen oikeuden ehdot (Tutkijaliitto 2008, 19–28) sisälsi esseeni ’Moderni runo ja kritiikki’, joka myöhemmin ilmestyi myös kokoelmassa Trifonovin syndrooma (Tamara Press 2017, 175–187). Sen tähtäimessä oli ennen kaikkea Eila Kivikk’ahon monille tulkinnoille altis runo ’Tanka-satu’, mutta aiheen taustoittamiseksi käsittelin tekijöitä, jotka vaikuttivat sodanjälkeisen runon modernismin läpimurtoon Suomessa. Yhtenä referenssinä käytin yhdysvaltalaisen uuskritiikin tienraivaajan Cleanth Brooksin tulkintaa John Donnen runosta ’The Canonization’. Koska äsken tulin törmänneeksi aihetta sivuavaan uuteen lähteeseen, en malta olla palaamatta asiaan.

Samalla käytän tilaisuutta hyväkseni ja liitän lopuksi mukaan Donnen runon, joka on lyriikan historian huikeimpia suorituksia, rinnastettavissa esimerkiksi – jos osuva vertaus sallitaan – Valeri Brumelin kierähdystyylillä hyppäämään korkeushypyn ylittämättömään ennätykseen 228 cm, jonka Brumel ylitti Moskovassa 21.07.1963.

Esseeni alkuperäinen Brooks-passus kuuluu seuraavasti:

”Cleanth Brooksin The Well Wrought Urn vuodelta 1947 kuuluu alan klassikoihin. Sen lähtökohtana on näkemys, että runous perustuu paradoksille, ja paradoksin paradoksihan on se, että siitä ei voi tehdä parafraasia eli kertoa diskursiivisesti toisin sanoin, mitä runossa sanotaan. Silti hyvä runo on aina älyllisesti kiehtova haaste, jonka ydintä voidaan lähestyä sen kerroksia kuorimalla. Brooksin eräs paradoksi on, ettei hän itsekään voi välttyä jonkin tason parafraaseilta. Mutta olennaista onkin riisua harha, että runon ’sisältö’ tai ’merkitys’ voitaisiin purkaa läheskään tyhjentävästi toisin sanoin.
Brooksin teoksen nimi on peräisin tuomiorovasti John Donnen (1573–1631) runosta ’The Canonization’ (tässä kenties: Pyhittäminen). En pyri tekemään parafraasia Brooksin tulkinnasta, mutta kuitenkin: upea runo kuvaa rakkauden täyttymystä ja liittää sen kuoleman kuviin; keskeinen on myös Feeniks-motiivi, miten tuhkasta nousee uusi elämä; Brooks myös osoittaa lukuisia paradoksaalisia rinnastuksia, joita Donne kehittelee, mielestäni kuin säveltaideteoksessa ikään. Kuten sanottu, kaikkea ei voi sanoa: esimerkiksi Brooks ei sano ainakaan suoraan sitä, että yhdellä tasolla runo on ilmiselvästi orgasmiin huipentuva yhdynnän kuvaus, jota kautta saa selityksensä myös taidokkaasti muotoillun tuhkauurnan kuva: vagina.”

Ensinnäkin tarkennan yllä olevaa kuvausta. Brooks huomauttaa, että 1500- ja 1600-luvulla ’kuolla’ tarkoitti ’rakkauden täyttymyksen kokemista’ (”…to ’die’ means to experience the consummation of the act of love”). Eli Brooks viittaa toki, lievän eufemistisesti, rakastelun tuottamaan hekumaan, mutta varsinaisesti hänen tulkintansa lopputulema on, että runo itsessään on taiten tuunattu uurna, the well wrought urn.

Toiseksi, huomasin antikvariaatissa pistäytyessäni sattumalta, että Brooks palasi aiheeseen 30 vuotta myöhemmin, nimittäin Cleanth Brooksin ja Robert Penn Warrenin 600-sivuisessa klassikossa Under­standing Poetry, sen neljännessä editiossa vuodelta 1976 (alkuteos on vuodelta 1938, sitä seuraavat editiot vuosilta 1950, 1960 ja 1976). Vuoden 1976 editioon on lisätty Canonization-osuus, jonka tulkinnassa Brooks myötäilee aiempaa versiotaan, mutta hieman uskalletummin sanakääntein. Nyt Brooksin mukaan: Renessanssin aikaan ’kuolla’-verbi saattoi viitata tietyissä yhteyksissä käytettynä seksuaaliseen merkitykseen: tarkoittamaan seksiaktin kohokohdan kokemista (”In the Renaissance, ’to die,’ when used in certain contexts, carried a sexual meaning: it meant the experience the climax of the sexual act”).

Omana aikalaisenani, 1900- ja 2000-luvun kielikansalaisena huomautan, että orgasmia on kutsuttu pieneksi kuolemaksi, luultavasti myös 1700–1800-luvulla. Sekin on eufemismi, mutta kuolemankuvana samalla myös hyperbola, ja näin siinä toteutuu eufemismin ja hyperbolan yhdyntä aidossa Cleanth Brooksin tarkoittamassa paradoksin hengessä.

Runo on kirjoitettu 1590-luvulla mutta julkaistu vasta 1633, kaksi vuotta Donnen kuoleman jälkeen. Verkossa sille löytyy paljon tulkintoja, jopa säe säkeeltä. Yksi on kuitenkin ylitse muiden, Brooksin paradoksista lähtevä tulkinta, jonka ympärille myös runon wikipedia-artikkeli kiertyy, tälläkin hetkellä, vuonna 2022, 75 vuotta sen julkaisemisen jälkeen.

Paradoksi kummittelee myös Encyclopedia Britannican hakusanassa, jossa runoa luonnehditaan vapaasti tulkittuna seuraavasti (alkuteksti: https://www.britannica.com/topic/The-Canonization):

”John Donnen runon ’The Canonization’ puhuja käyttää uskonnollisia käsitteitä yrittääkseen todistaa että hänen rakkausjuttunsa (his love affair) on ylentävä hänet pyhimyksen kaltaiseksi. Runossa Donne käyttää taitavasti paradoksia, kaksimielisyyttä ja sanaleikkejä.
Runon viisi säkeistöä – jotka noudattavat riimikaavaa abbacccaa – vastaavat temaattisesti kristillisen kanonisaation askelmia. Puhuja aloittaa puolustuspuheensa sanoilla ’Jumalan tähden, pidä suusi kiinni ja anna mun rakastaa’. Siitä hän etenee todistaakseen rakkausjuttunsa pyhyyden ja päätyy toiveeseen, että hänen hurskas suhteensa toimisi mallina muillekin.”

Artikkelin alla sanotaan, että sen on hiljattain [2011] tarkistanut ja päivittänyt Kathleen Kuiper. Siitä huokuva ironinen asenne kuulostaa siltä kuin Britannicassa olisi jääty ihastelemaan Eero Salmisen sisäjalkatyylillä hyppäämää maailmanennätystä 210 cm, jonka Salminen ylitti Helsingissä 16.08.1959.

Ja lopuksi itse runo. Brooks & Warren 1976 selittää alaviitteessä yhden säkeen, Add one more to the plaguie Bill. Se viittaa viikoittain painettuun listaan Lontoossa ruttoon kuolleista. Brooks muistuttaa myös, että King’s – – stamped face tarkoittaa kolikkoon lyötyä kuninkaan naamaa. Valitettavasti en saa toistaiseksi ohjelmaa noudattamaan säkeitten sisäänvetoa.

Oi jospa Toivo Lyy tai joku muu mestari nousisi haudastaan ja kääntäisi runon suomeksi!

The Canonization by John Donne

For Godsake hold your tongue, and let me love,
Or chide my palsie, or my gout,
My five gray haires, or ruin’d fortune flout,
With wealth your state, your minde with Arts improve,
Take you a course, get you a place,
Observe his honor, or his grace,
Or the King’s reall, or his stamped face
Contemplate; what you will, approve,
So you will let me love.

Alas, alas, who’s injur’d by my love?
What merchants ships have my sighs drown’d?
Who saies my teares have overflow’d his ground?
When did my colds a forward spring remove?
When did the heats which my veines fill
Adde one more to the plaguie Bill?
Soldiers finde warres, and Lawyers finde out still
Litigious men, which quarrels move,
Though she and I do love.

Call us what you will, wee are made such by love;
Call her one, me another flye,
We’are Tapers too, and at our owne cost die,
And wee in us finde the’Eagle and the Dove.
The Phœnix riddle hath more wit
By us, we two being one, are it.
So, to one neutral thing both sexes fit.
Wee dye and rise the same, and prove
Mysterious by this love.

Wee can dye by it, if not live by love,
And if unfit for tombes and hearse
Our legend bee, it will be fit for verse;
And if no peece of Chronicle wee prove,
We’ll build in sonnets pretty roomes;
As well a well wrought urne becomes
The greatest ashes, as halfe-acre tombes,
And by these hymnes, all shall approve
Us Canoniz’d for Love.

And thus invoke us: You whom reverend love
Made one anothers hermitage;
You, to whom love was peace, that now is rage;
Who did the whole worlds soule contract, and drove
Into the glasses of your eyes
(So made such mirrors, and such spies,
That they did all to you epitomize)
Countries, Townes, Courts: Beg from above
A patterne of your love!

META-VIRSI

Tunnetun tietoturva-asiantuntijan Mikko Hyppösen mukaan Facebookin (Metan) tai Googlen liiketoimintamalli on varsin selkeä: nämä yhtiöt keräävät mahdollisimman paljon tietoa ihmisistä ja pyrkivät loukkaamaan ihmisten yksityisyyttä niin paljon kuin mahdollista – kunhan ei mennä sen rajan ylitse, että ihmiset suuttuisivat niin pahasti, että he lähtisivät pois näistä palveluista.

1809–1879 eläneen turkulaisen rehtorin Knut Legat Lindströmin sanoittama virsi on osoittanut someaikakautena hämmästyttävän ajankohtaisuutensa ns. meta-virtenä. Omistan tämän Kaikkivaltiaalle, Hänelle joka on heti Mark Zuckerbergistä seuraava.

Kuvan teksti on vuonna 1943 hyväksytyn version mukainen. Alla oleva on alkuperäinen kokonaisuudessaan, hyväksytty Suomen toisessa yleisessä kirkolliskokouksessa vuonna 1886. Tapansa mukaan satakunta vuotta myöhemmin (1984) toiminut virsikirjakomitea kuohitsi sen, esimerkiksi säkeistö 9 on poistettu kokonaan.

 1. Mun tutkit, Herra, tarkasti, Sä tiedät kaikki tekoni,
  Myös vähimmässä sulle näyn, Jos makaan, istun, nousen, käyn;
  Sä kaikki tieni havaitset, Myös ajatuksen’ salaiset.
 2. Ei ykskään sana suustani Käy, Herra, tietämättäsi,
  Eloni päivät entiset Sä tunnet, niin myös vastaiset;
  Ei mikään täällä minua Voi tietämättäs kohdata.
 3. O tieto ihmeteltävä! Ei löydy ihmisjärkeä,
  Sen joka voisi arvata, Se ompi ylen korkea;
  Sun suuret työs mä näen vaan, Niit’ ihmettelen ainiaan.
 4. Kuhunka voisin välttyä, Sun kasvoistasi siirtyä?
  Jos piileyisin pilvihin, Niin näkisit mun sielläkin;
  Jos tuonelaankin pimiään, En silmääs välttäis sielläkään.
 5. Ja aamuruskon siivillä Jos voisin lentää, liidellä,
  Mä maan ja meren äärihin, On kasvois valo sielläkin;
  Kaikk’ ilmi on sun edessäs, Sä täytät kaikki kädessäs.
 6. Jos sanon: yö mun peittää nyt! Niin olen tuiki pettynyt,
  Sill’ yönkin synkeydessä On silmäs aina näkevä;
  Pimeys sulle sake’in On niinkuin päivä kirkkahin.
 7. Jo ennen syntymistäni Mun näkivät sun silmäsi;
  Mun päiväni ne olivat, Jo ennenkuin ne koittivat,
  Sun kirjassasi selvillään, Ei salattuna yhtäkään.
 8. O ääretöntä armoas Ja ihmeitäs, sä laupias!
  Ne ovat epälukuiset Kuin meren hiedan muruset.
  O viisauden syvyyttä! O ääretöntä hyvyyttä!
 9. Suut sulje jumalattomain Ja tuki kielet pilkkaajain,
  Kuin häväisevät nimeäs Ja vihaavat sun säätyjäs,
  Karkaavat sua vastahan! Mä heitä, Herra, kammoan.
 10. Mua tutki, Herra Jumala, Mun sydäntäni koeta,
  Ojenna ajatukseni Ja johdata mun jalkani!
  Jos lienen tiellä pahalla, Mua oikialle taluta!
 11. Niin kiitän aina armoas, Mun ettäs suljet suojahas,
  Ja ettäs elohon mun loit, Myös kaiken hyvän mulle soit;
  Sun tykös tahdon turvata, Ain’ tahtoasi seurata.

Eila Kivikk’aho, 100 vuotta syntymästä

Viime vuosisadan jälkipuoliskolla suomalaisessa runoudessa ja suomalaiseen runouteen merkittävästi vaikuttaneen Eila Kivikk’ahon (1921–2004) syntymästä tuli viime talvena kuluneeksi 100 vuotta. Koronan takia hänen muistokseen järjestetty matinea voitiin pitää vasta marraskuussa, muutamaa viikkoa ennen toisen mestarin Eeva-Liisa Mannerin 100-vuotismuistojuhlintaa. Eila Kivikk’ahon kirjeisiin ja muihin teksteihin perustuva Siru Kainulaisen elämäkertateos Sillä kirjoittamasta en lakkaa (Partuuna) julkistettiin runoilijan 100-vuotismatinean yhteydessä.

Kannen kuva (rajattu) Airi Jensen. Tanskaan avioitunut Jensen oli Kivikk’ahon nuoruudenystävä ja pitkäaikainen kirjeenvaihtotoveri.

Eila Kivikk’aholla on vakiintunut paikka suomalaisen runon kaanonissa. Sotienjälkeisessä murroksessa hänen tuotantonsa osuu traditionaalisen ilmaisun ja uudistuvan modernismin saumaan erityisellä tavalla: hänen tuotantonsa poljentoon, sointuun ja riimiin perustuvat laululliset ominaisuudet jatkavat esimerkiksi esikuvansa Otto Mannisen hengessä, mutta erityisesti japanilaisen tanka- ja haiku-muotoa käyttämällä hän ansioitui myös modernisteille ominaisen kuvarunon kehittäjänä. Siirtymä ei ollut vaivaton: “Oli kerran lintu, / joka opetteli puhumaan. / Ja se oli vaikeampaa kuin laulu“, alkaa Niityltä pois -kokoelman viimeinen runo “Vaikeampaa kuin laulu”.

Päällys Kristina Segercrantz. Koottujen runojen viimeinen laitos on vuodelta 2001. Mukana myös valikoima suomennoksia.

Taitavasti Kivikk’aho uudisti japanilaisista vaikutteista lähtien runoa, jonka keskiössä on itsenäinen kuva mutta jonka kehyksiin asettuu luontevasti myös tradition piirteitä sisäsointua ja riimiä myöten. Niukkasanainen mutta tiheä ilmaisu taipui paikoin myös iskeviksi kannanotoiksi, joissa runoilijan omasta, usein problemaattisesta tilanteesta lähtevä kuva laajenee kommentiksi maailmasta, luonnosta ja ihmisen ehdoista täällä kaikkeuden sininiitulla, Aleksis Kiveä tähän käyttääkseni.

Siru Kainulaisen alaotsikkonsa mukaisesti “Eila Kivikk’ahon runoilijanelämää” kartoittava teos antaa erittäin tervetulleen ja merkittävän panoksen avaamaan Eilan lähtökohtia, kehitystä ja elämänkulkua (nyt puhuttelen häntä etunimeltä, tutustuin häneen vuonna 1964 ja tapasin neljän vuosikymmenen mittaan harvakseltaan mutta jokseenkin säännöllisesti). Pääasiallisena lähteenä ovat Eilan kirjeet, joista osa on ilmeisesti lähettämättömiä. Hieman hassu on Kainulaisen maneeri, kun hän siteeraa ensin kirjettä, Eilan ilmeikkään huoliteltua kieltä, ja seuraavassa kappaleessa toistaa omin sanoin, mitä lainatussa kohdassa juuri äsken sanottiin.

1961. Päällys Urpo Huhtanen. Parvi on “välipolven” tilinteko (Mirjam Polkunen). Kokoelmassa Kivikk’aho antoi äänen kotinsa menettäneille: “Tiet täyttyvät pakenevista, / täyttyvät tyhjentyäkseen. // Aorttansa täyteydeltä / seutu vuotaa kuiviin.

Kivikk’ahon runoudesta vuonna 2011 väitelleen Kainulaisen tarkoituksena oli alun perin kirjoittaa teos yhdessä Eilan tyttären Tarleena Sammalkorven kanssa, mutta väliin tuli Tarleenan ennenaikainen kuolema vuonna 2016. Kirja menetti jotain tärkeää, koska nyt siitä on jäänyt puuttumaan Tarleenan hiljainen tieto Eilan maailmasta. Ja toisaalta, Tarleenan pitkäaikaisena työtoverina tunsin hänen toimittajankykynsä ja tyylitajunsa, eivätkä nämä ominaisuudet olisi olleet tässä pahitteeksi. Mutta yhtä kaikki, erityisesti Eilan kirjeiden kautta kirjassa tulee kuuluviin Eilan autenttinen ääni, eivätkä piiloon jää myöskään hänen elämänsä traagiset vaiheet, jotka paradoksaalisesti tekivät hänestä myös ainutlaatuisen “vaikenemisen runoilijan”.

Omistus 50 vuotta täyttävälle Ainolle. Huomaa tekijännimen oikeinkirjoituksen korjaus.

Laululyriikan puolella Eilan tunnetuimmat bravuurit ovat “Nocturno” esikoiskokoelmassa Sinikallio (1942) ja “Kansanlaulun tapaan” kokoelmassa Venelaulu (1952). Tähän lainaan kuitenkin paria rukouksen muodon saanutta runoa.

1945. Päällys ehkä
Tapio Tapiovaara?

Ensin “Aamurukous” Viuhkalaulusta (1945):

Näen hohtavat taivaanrannat,
mut pyydän vielä tätä:
kun päiväni painua annat,
älä yksin yöhön jätä

vaan suo minun muistaa silloin
tämän hetkeni selkeä usko:
– joka auringon lasku illoin
on jossakin aamunrusko.

1952. Päällys Maarit Larva.

“Muuan isämeitä” on Venelaulusta:

Anna meille – tarkoitan:
älä ota pois.
Vaikeata lastesi
luopua ois.

Elämäämme helpottaa
vaikket koskaan vois,
tätä pientä onneamme
älä ota pois.

1951. Päällyksen suunnittelija
tuntematon. Huomaa perhonen
luovutetun Karjalan kohdalla?

Seuraavassa näytteeksi esikoistyttärelle Tarleenalle omistettu “Kesäruno” kokoelmasta Niityltä pois (1951):

En ole pukeva lastani
silkkimekkoon.

Risaiset housut ja vääränvärinen nuttu,
siinä se asu, joka ei loukkaa silmää,
joka ei poikkea vetten puitten teitten
maitten riekaleriemusta,
kauneudesta.

Karta silkkiä, nuppusormi.
Paina poskesi rosoista kaarnaa vasten.
sen sisar olet.

Viimeinen kokoelma vuodelta
1995. Päällys Irmeli Ilmanen.

Sitten vielä Eilan pari haiku-esimerkkiä Ruusukvartsi-kokoelmasta:

Luovuin kaikesta
niin kuin maisema teistään
lumien tullen.

Siinä on minäpuhuja metaforisesti yhtä maiseman kanssa. Toista hallitsee sosiaalinen aspekti:

Vähemmistöillä
omat alistettunsa,
erakko tietää.

Nuori Eila. Kuvattu muistomatinean julisteesta.

P. S. Olen aiemmin käsitellyt Eilan paljon tulkittua “Tanka-satua” esseessä “Moderni runo ja kritiikki” (ks. Anssi Sinnemäki: Trifonovin syndrooma. Tamara Press 2017, 175–187; aiemmin julkaistu 2008 Eilan vävyn Kaarlo Tuorin juhlakirjassa Demokraattisen oikeuden ehdot). Nyt Eilan elämä ja teokset alkoivat pyöriä päässäni niin, että päätin ryhtyä epigoniksi ja laatia haikun à la Eila:

Huomenlahjana
lintukoto – saantona
on lintukato.

Vai pitäisikö sen sittenkin mennä astetta synkeämmin, nokittamalla ääkkösiä pöytään:

Myötäjäisinä
lintukoto. Jäämistö –
lintukatoko?

Lukija voi valita vaihtoehdoista mieleisensä.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022, parhaat lukijani!

Tove Janssonin maalaus Perhe

Tove Jansson: Perhe, 1942. Öljy kankaalle. 116 x 89. Yksityiskokoelma. Kuvattu teoksesta Tove Jansson muistonäyttely.

Tänään 9. elokuuta on Tove Janssonin syntymäpäivä, ja kesäkuussa tuli kuluneeksi 20 vuotta hänen kuolemastaan. Didrichsenin taidemuseossa Helsingissä on yhä nähtävillä 22.08. asti Janssonin maalauksiin keskittyvä näyttely Tove Jansson – Maalaaminen on kaikkein tärkeintä.

Tällä(kin) kertaa minuun teki erityisen vaikutuksen Janssonin vuonna 1942 ensimmäistä kertaa esillä ollut suurehko maalaus Perhe. Tiedetään, että se oli ollut Janssonin hartaasti työstämä kunnianhimoinen hanke, ja tiedetään, että sen kritiikkivastaanotto oli niin varauksellinen, että se masensi tekijän pitkäksi aikaa ja kenties käänsi koko hänen uransa toiseen suuntaan. Sam Vannin moite työn graafisuudesta ja Sigrid Schaumanin nuhteet sen tarinallisuudesta maalauksellisuuden sijaan tuntuvat amatöörikatsojasta vuosikymmenten jälkeen kohtuuttomilta.

Didrichsenillä havaitsin maalauksessa erään detaljin, ”semioottisen häiriön” (paljastan sen vasta tämän jutun lopussa), mikä antoi minulle virikkeen ottaa pintapuolisesti selvää, mitä taulusta on myöhempinä aikoina sanottu tutkimuskirjallisuudessa. Kävi ilmi, että jostain syystä sen tulkinta ja arvostus ovat tuottaneet vaikeuksia myöhemmillekin katsojille, myös ammatikseen taidehistoriaa harjoittaville. Ilmeisesti teoksen piilevä symbolinen lataus on aiheuttanut tulkinnallista hajontaa – huolimatta siitä, että maalauksen ”tarinallisuus” saattaa myös helpottaa sen vastaanottamista.

Taidehistorian jatkumossa Tove Janssonin Perhe ei ole Pyhä Perhe, pikemminkin päinvastoin. Toisaalta ranskalaisessa maalaustaiteessa yleistyi 1700-luvulla perhekuvan malli, jota voisi sanoa laajennetuksi muotokuvaksi, sillä sen keskiössä on patriarkka perheenjäsenten ympäröimänä. Tästä traditiosta Janssonin Perhe poikkeaa kuitenkin jyrkästi, esimerkiksi: lapset ovat jo täysikasvuisia ja itsenäisiä tai itsenäistyviä, isä on sivuosassa, ikään kuin valtaistuimeltaan suistettu, mitä korostaa äidin hallitseva asema (tämä on oma epäortodoksinen näkemykseni), niin sivussa kuin hän taulun sommitelmassa onkin, samalla kun ainoa tytär on korkealla ja keskellä, mutta jo poistumassa.

Perhe vertautuu myös valokuvataidon ja porvariston mukanaan tuomiin perhekuviin. Susan Sontagia lainatakseni, ”jokainen perhe rakentaa valokuvien avulla muotokuvakertomuksen itsestään – erillisen kuva-arkiston, joka on todistus perheen yhteenkuuluvuudesta. (…) Valokuvauksesta tuli perheriitti juuri silloin kun itse perheinstituutio (…) alkoi natista liitoksissaan. Kun tuo klaustrofobinen yksikkö, ydinperhe, alkoi irrota laajemmasta perheyhteisöstä, valokuva ilmestyi ikuistaakseen tapahtuman ja palauttaakseen vertauskuvallisesti perhe-elämän uhatun jatkuvuuden ja sen kutistuvat ulottuvuudet.” – Itse asiassa juuri tällaisen prosessin kuvitusta Janssonin Perhe on, konkreettisestikin, sillä se on maalattu tilanteessa, jolloin perhe oli hajonnut, Tove muuttanut pois kotoa ja Per Olov rintamalle. Mallien iät maalaushetkellä ovat: äiti Ham 59, isä Faffan 57, Tove 27, Per Olov 21, Lasse 15. Hajoamisen merkkinä monet ovat kiinnittäneet huomiota henkilöiden erillisyyteen ja varsinkin heidän katseisiinsa, jotka eivät kohtaa toisiaan.

Perusteellisin ja monipuolisin kuvaus maalauksesta sisältyy Boel Westinin Jansson-teokseen. Westin laajentaa tulkintansa koskemaan paitsi Janssonin omaa perhettä myös perhettä yleensä (”maalaus on myös kuva perheen käsitteestä”) sekä sotaa käyvän maan ”kaikista” perheistä (se ”on kuva suomalaisesta perheestä sodan aikana”). Sodan tunnelmat välittyvät ”symboliikkaa tihkuvan teoksen” taidehistoriallisista viittauksista, joista Westin mainitsee 1400-luvun ruotsalaisen Albertus Pictorin kuuluisan kohtauksen shakkia ritarin kanssa pelaavasta kuolemasta. ”Sota on peliä, jossa on elämä panoksena.”

Tiedetään että isän ja tyttären välit Janssonin perheessä kärjistyivät sodan aikana. Sisällissodassa valkoisten puolella taistellut isä kannatti Hitleriä, mitä Tove ei voinut sietää. Shakin punaiset ja valkoiset nappulat viittaavat paitsi käynnissä olevaan sotaan Neuvostoliittoa vastaan myös sisällissodan vastakkainasetteluun. Taulusta on luettavissa myös Toven alituinen pelko paitsi Per Olovin myös koko Suomen kohtalosta.

Hieman arveluttavana pidän Boel Westinin ”sosiogrammia” taulun perhesuhteista: ”Tove valvoo veljiään kuin äiti, hän valvoo miltei koko perhettä. Hän on keskipiste joka yhdistää veljet ja vanhemmat.” Aivan ilmeisesti lähtöaikeissa olevalle Tovelle ei kerta kaikkiaan sovi tuossa äidin rooli. Jos kenellä, se on äidillä, joka sivusta valvoo kokonaisuutta, kaikessa hiljaisuudessa. Westiniäkin vinomman tulkinnan Perheen asetelmasta on esittänyt Janssonin muistonäyttelyn julkaisussa Elina Bonelius, jonka mukaan ”teoksessa keskeisellä paikalla seisova Tove saa tuekseen koko perheensä, äitinsä, isänsä ja veljensä”.

Jansson-elämäkerrassaan Tuula Karjalainen on näkevinään Toven päähineessä ”taakse vedetyn suruharson”, mikä on kiistanalaista, vaikka muuten Toven musta asu on silmiinpistävä jo pelkästään kontrastina isän ja äidin valkeille vaatteille (suruharso saattaa olla peilin heijastusta Toven päähineestä – samalla jää arvoitukseksi, mitä kaikkea taulun peilissä heijastuu). Karjalainen mainitsee myös virheellisesti seitsenkulmaisen pöydän, vaikka se on kahdeksankulmainen ja lukusymboliikan kannalta kahdeksan on vähemmän dramaattinen kuin seitsemän, itse asiassa se voisi olla uuden aikakauden alkuun viittaava.

Epätarkasta katseestaan huolimatta Karjalaisella on myös hyviä havaintoja: ”Etualalla ovat pelaavat pojat ja seitsenkulmaisella [!] pöydällä keskeneräisen shakkipelin valkoiset ja punaiset nappulat. Sama kirkas punainen kertautuu lipastossa, ja sen voima ja kirkkaus korostuu muutoin hyvin vähävärisessä ympäristössä. Punainen verenvärin symbolina voi olla piiloviesti taustalla olevasta sodasta ja kuolemasta, koska sotilaspukuinen Per Olov on pelaamassa. Shakki ja erilaiset korttipelit ovat olleet taiteessa satojen vuosien aikana usein käytettyjä vertauskuvia kohtalolle ja sen arvaamattomuudelle. (…) Teos on arvoituksellinen, se on kuin tyttären analyysi perheen sisäisistä tunnevirroista ja samalla sodan aiheuttamista jännitteistä.”

Didrichsenin näyttelyssä pysähdyin pitkäksi aikaa Perheen eteen katselemaan paitsi taulua myös lukemaan sen esittelytekstiä: ”Perhe on sekä omakuva että muotokuva Janssonin perheestä. (…) Tove itse seisoo keskellä, näyttäen olevan matkalla ulos. (…) Shakkilauta symboloi teoksessa sotaa – on merkillepantavaa, että Per Olov pelaa valkoisilla nappuloilla, kun taas vastapuolen nappulat ovat Neuvostoliiton ja kommunismin punaisia. Taulun tunnelma on kireä ja etäinen – perheenjäsenten välillä ei ole henkistä läheisyyttä. Huoli tulevasta koskettaa heistä jokaista.”

Ihan hyvin sanottu, ajattelin, mutta jokin detalji häiritsi silti, kunnes oivalsin. Kysymys on siitä, mitä Barthes kutsuu valokuvan yhteydessä ”punctumiksi”: ”… kohtaan joskus (mutta valitettavan harvoin) minua kiinnostavan ’yksityiskohdan’. Tuntuu kuin sen pelkkä läsnäolo muuttaisi lukemistani, kuin katsoisin uutta valokuvaa, jolla on suurempi merkitys silmissäni. Tämä ’yksityiskohta’ on punctum (se joka pistää minua).”

Kunnes oivalsin: Tove Janssonin Perheen punctum on väärinpäin asemoitu shakkilauta. Janssonin poikien laudalla pelaajista katsottuna ensimmäisen rivin ruutu äärimmäisenä oikealla on vääräoppisesti musta, vaikka sen tulee olla valkoinen, aina. Keksin ilmiölle jopa termin: ”semioottinen häiriö”.

Väärin asetettu shakkilauta on Janssonin Perheen sisältämän viestin piste iin päällä: taulun maailmassa on jotain pahasti vialla, ollaan kriisitilassa, jossa vanhat säännöt eivät enää päde. Kenties kuitenkin kahdeksankulmainen pöytä, johon perheen nuorimmainen Lasse nojaa, merkitseekin toivoa jostakin mahdollisesti paremmasta.

Anssi Sinnemäki

Kirjallisuutta

Roland Barthes: Valoisa huone. Suomentaneet Martti Lintunen, Esa Sironen ja Leevi Lehto. Helsinki: Kansankulttuuri 1985.

Hans Biedermann: Suuri symbolikirja. Suomentanut ja toimittanut Pentti Lempiäinen. 4. painos. Helsinki: WSOY 1993.

Elina Bonelius: Rohkean naisen taiteilijantie. Teoksessa Tove Jansson muistonäyttely 2002, 56–73.

Tuula Karjalainen: Tove Jansson – Tee työtä ja rakasta. Helsinki: Tammi 2013.

Susan Sontag: Valokuvauksesta. Suomentaneet Kanerva Cederström ja Pekka Virtanen. Love Kirjat 1984.

Tove Jansson – maalaaminen on kaikkein tärkeintä. Toimittaneet Otto Selén ja Iiris Markkola. Didrichsen 2021.

Tove Jansson muistonäyttely 15.6.–29.9.2002. Toimittaneet Anneli Ilmonen, Teija Waaramaa, Elina Bonelius. Tampereen taidemuseon julkaisuja 102.

Boel Westin: Tove Jansson – Sanat, kuvat, elämä. Suomentanut Jaana Nikula. 3. painos. Helsinki: Schildts 2008.

150 vuotta Marcel Proustin syntymästä

Jacques-Emile Blanchen maalaama nuoren Proustin muotokuva (osa).

Tämän artikkelin julkaisua seuraavana päivänä 10.07.2021 tulee kuluneeksi 150 vuotta Marcel Proustin (1871–1922) syntymästä. Proust syntyi Pariisissa, runsas kuukausi Pariisin kommuunin verisen kukistamisen jälkeen. Myös Saksan–Ranskan sota oli päättynyt toukokuussa. Vaikka Proust syntyikin rauhan oloihin, tulisi hän vielä näkemään Euroopan ajautuvan ensimmäiseen maailmansotaan, jota hän kuvaa mestariteoksensa viimeisessä osassa.

Vastoin tähänastista Tamara Pressin sivuilla vallinnutta käytäntöä, seuraava artikkeli ei ole Anssi Sinnemäen vaan Lili Saarikiven kirjoittama. Lili Saarikivi on 20-vuotias viime keväänä Kallion lukiosta ylioppilaaksi valmistunut helsinkiläinen. Lili luki Kadonnutta aikaa etsimässä lainaamalla sen osat nidos kerrallaan isovanhempiensa kirjastosta. Urakan päätteeksi Anssi Sinnemäki tilasi Lililtä jutun, jossa tämä välittää lukukokemuksensa.

Seuraavassa Hommage à Marcel Proust, s’il vous plait!

(Otsikoinnit, kuvitus ja kuvatekstit toimituksen.)

Proust mieleni kätköistä

Turhan usein olen lukenut hyvän kirjan, ja harmitellut sen loppumista. Marcel Proustin Kadonneen ajan merkillisyyksiin kuuluu, että tuntuu kuin se alkaisi vasta loputtuaan. ”Kysymysten osuvuuden ja vastausten väistämättömyyden”, muistin ja kirjailijan, tekstin ja lukijan vuoropuhelu jatkuu loputtomiin.

Historian ystävänä minua viehättää kuinka vaivattomasti Proust sulauttaa historiallisia henkilöitä ja tapahtumia tarinaansa, aivan kuten todellisia paikkoja ja kuvitteellisia. Yksi tunnetuimmista on Dreyfusin juttu, joka jakaa seurapiirejä ja paljastaa Proustin ajan Ranskan antisemitismin. Eräs hellyttävä kohtaus sattuu, kun kertoja on promenadilla Pariisissa Swannien kanssa ja he törmäävät prinsessa Mathilde Bonaparteen. Selviää, että Swann tuntee prinsessan hyvin, ja ujo kertoja pyytää Swannia kysymään prinsessalta, tunteeko tämä Musset’n.

Proust opettaa meille tarkkaavaisuutta ja kuluvien hetkien arvostusta: hänen loputtomat lauseensa muistuttavat meille, että hetken voi elää kokonaisuudessaan, kunnes se kuluu loppuun. Jotkin asiat vaativat äärimmäistä tarkkaavaisuutta paljastuakseen, ollakseen edes olemassa. Niinpä Piazza San Marcolla en heti ryntää Dogen palatsiin tai museoon, vaan pysähdyn istumaan Caffè Florianiin, kaivan esiin laukusta Pakenijan ja syvennyn lukemaan Proustin kuvausta kertojasta ja hänen äidistään tutkimassa Basilica di San Marcoa, vertaan kertojan vaikutelmia Grand Canalen palazzoista omiini. Proustia lukiessa kiire katoaa, koska hän vaatii lukijalta aikaa ja tarkkaavaisuutta.

Proust Venetsiassa toukokuussa 1900 hotellin parvekkeella.

Naurua ja kyyneleitä

Vaikka Kadonnutta aikaa etsimässä on täynnä syvällistä pohdintaa ajan, muistin ja yksilön luonteesta, saa se lukijan myös nauramaan ääneen, usein. Guermantesin herttuattaren kommentit madame de Saint-Euverten puutarhajuhlista (”minä käyttäisin niistä nimitystä ’viemäri-iltapäivä’”) nostattavat naurun kyynelet lukijan silmiin. Pariisin seurapiirien muuttuvaa sosiaalista hierarkiaa kuvataan järisyttävän hauskasti, kun porvarillisten Verdurinien nöyryyttämä paroni de Charlus poistuu aristokraattisen ylpeästi heidän juhlistaan vanha Napolin kuningatar käsikynkässään.

Ja kuka voisi unohtaa rakastettavan isoäidin? Matkalla kesänviettoon Balbeciin isoäiti halusi seurata ”osittain rautateitse, osittain hevoskyydissä markiisitar de Sévignén reittiä, joka kulki Pariisista ’itämaille’ Chaulnesin ja ’Ponte-de-Audemerin’ kautta”. Suunnitelma kuitenkin kaatui, kun kertojan tautikammoinen isä piti sitä suorastaan vaarallisena. Uskomattoman huvittavaa on myös sen ironia, kun lukijalle Jälleenlöydetyssä ajassa paljastuu, että kertojan hölmöstä lapsuudenystävä Blochista on tullut arvostettu kirjailija, joka ”yhä julkaisi teoksiaan, joiden absurdista saivartelusta yritin nyt saada selkävoiton”. Huvittelen ajatuksella, että Bloch on sukupolvensa Bergotte: suosittu kirjailija, jota ainoastaan nuori kertoja tuntui pitävän kirjallisena nerona.

Nuorella kertojalla oli Balbecissa unettomuudesta kärsiessään tapana koputtaa kolme kertaa seinää, jolloin viereisessä huoneessa nukkuva isoäiti tulisi lohduttamaan häntä. Proust ei säästä lukijaa kyyneliltä, kun isoäidin kuoleman jälkeen kertoja Sodomassa ja Gomorrassa unetonna koputtaa seinäänsä: ”Tiesin että voisin nyt koputtaa, kovempaakin, että mikään ei voisi häntä enää herättää, että vastausta ei kuuluisi, että isoäitini ei enää tulisi.”

Isoäiti kuitenkin on herännyt kertojalle uudelleen henkiin hänen muun elämänsä mukana, tahattoman muistin kautta, kun hänet valtasi tuo suloinen nautinnon tunne, joka ”sai elämän käänteet heti tuntumaan samantekeviltä, elämän tappiot vähäpätöisiltä, elämän lyhyyden pelkältä kuvitelmalta”.

Johtomotiivit

Madeleine-leivos on kirjan tunnetuin esimerkki tahattoman muistin toiminnasta, mutta Vinteuilin sonaatin pikku teema on läpi kirjan toistuva motiivi, joka madame Saint-Euverten luona pidetyissä juhlissa yhtäkkiä muistuttaa Swannia rakkaudestaan Odetteen. Silloin Swann ymmärtää, että sonaatti, joka oli niin usein todistanut heidän ilonhetkiään, oli myös ”usein varoittanut häntä niitten katoavaisuudesta”. Tämä sama pikku teema toistuu Vinteuilin septetissä, jonka kertoja kuulee esitettävän rouva Verdurinin juhlissa osassa Vanki.

Juhlissa kertoja – kuten tuolloin jo kuollut Swann vuosia aiemmin – pohtii Vinteuilin kykyjä säveltäjänä, kuinka hän on vanginnut pikku teeman kuin vieraasta maasta. Kertoja saa oivalluksen tahattomista, kätketyistä näköisyyksistä Vinteuilin tuotannossa, ja ainoastaan Vinteuilin; hänen ”ikuisesta etsiskelystään”, ”kysymyksestä jonka hän niin monissa muodoissa esitti”, ainutlaatuisesta sävystä johon ”tahtomattaan palaavat” suuret taiteilijat, mitä kertoja pitää todisteena ”ehdottoman yksilöllisen sielun olemassaolosta”. Tämä selittää, miksi pikku teema toistuu läpi teoksen, haihtuu vain palatakseen alkuperäisessä muodossaan.

Kertojan oma johtomotiivi, johon hänen tahtomattaankin täytyy palata selittääkseen elämänsä, tulee lapsuudesta. Combrayssa oli kaksi tietä, joita pitkin tehtiin kävelyretkiä: lähes mytologinen, alueen aatelisten linnaan johtava Guermantesin tie, ja Méséglisen tie, jota kutsutaan myös Swannin tieksi, koska Swannin maatila on sen varrella. Méséglisen tien varrella hän rakastuu Swannin tyttäreen, Gilberteen, ja Guermantesin tie saa hänet fantisoimaan Guermantesin herttuattaren illallisia, joihin hän pakkomielteisesti tahtoo tulla kutsutuksi. Tiet ruokkivat hänen kuvitelmiaan, mutta myös asettavat hänet tulevaisuudessa ”monille pettymyksille ja jopa erehdyksille alttiiksi”.

Mielenkiintoista on, kuinka tiet ikään kuin poissulkevat toisensa. Ensimmäisessä osassa kerrotaan, kuinka kertojan Leonie-tädin talosta Combrayssa teille lähdettiin jopa eri porteista, ”ja siksi ilmaisu ’mennään Guermantesin kautta’ Méségliseen tai päinvastoin olisi tuntunut minusta yhtä järjettömältä kuin mennä idän kautta länteen”. Siksi lukija yllättyy, kun hän osassa Pakenija kuulee, että Gilberte on mennyt naimisiin Guermantesin sukuun kuuluvan Robert de Saint-Loupin, kertojan ystävän, kanssa.

Marcelin tädin, romaanin Leonie-tädin talon piha, kävelyretkien lähtöpiste. Combrayn esikuvana toimineen Illiersin nimi muutettiin Illiers-Combrayksi 1971, jolloin oli kulunut 100 vuotta Proustin syntymästä.

Jälleenlöydetyssä ajassa kertoja tapaa Gilberten tyttären, neiti de Saint-Loupin, Guermantesin ruhtinaan juhlissa. ”Neiti de Saint-Loup oli mielestäni hyvin kaunis: täynnä tulevaisuudentoivoa, nauravainen, luotu juuri niistä vuosista jotka minä olin kadottanut”, kertoja tuumii. Neiti de Saint-Loup on vahva kontrasti juhlien muihin vieraisiin, joita kertoja tuskin tunnistaa, koska heistä on tullut koomillisen vanhoja. Kertoja pohtii omaa kirjallista työtään ja menetettyä aikaa, ja hän tajuaa, että aloittaakseen hänen on palattava kauas, kaikki ne monet ”tärkeät polut, jotka johtivat neiti de Saint-Loupiin ja jotka kulkivat säteittäisesti hänestä poispäin”, takaisin sinne, missä ne kaksi suurta tietä päättyvät Combrayssa, lapsuudessa.

Paikannimet

Paikkojen nimillä – Balbec, Riverbelle, Combray – teoksessa on meille samaa hohtoa kuin Guermantesin nimellä oli nuorelle kertojalle. Niiden alkuperäinen tenho, joka pian katosi kertojalta, auttamatta siirtyy lukijaan, mutta vain kuvitteellisella, abstraktilla tasolla. Niinpä jos lukija eksyisi Guermantesin tielle, hän pettyisi Vivonne-joen lumpeisiin, aivan kuin Méséglisen tiellä Tansonvillen syreenien tuoksu pakenisi hänen havaintojaan; samojen ”näkymättömien ja aina läsnäolevien” syreenien tuoksu, jota kertoja Méséglisen tien takia aina jäi haltioituneena yksin hengittämään sateen kohinan läpi.

Vertaisin Proustin läsnäoloa elämässämme kohtaan, jossa Swann pohtii Vinteuilin sonaattia: ”…silloinkin kun hän ei ajatellut pikku teemaa, se oli olemassa hänen mielensä kätköissä”; se on ”yksi niistä kallisarvoisista aarteista, jotka tekevät henkilökohtaisesta maailmastamme kauniin ja viihtyisän”. Ja kun taas avaamme rakkaan kirjan, niin se on kuin lampun valo, ”joka syttyessään muuttaa kaikki ääriviivat huoneessamme, josta hämärän muistokin pakenee”.

Lili Saarikivi

Proust toukokuussa 1921.
Hän kuoli marraskuussa 1922.

Lisäys 12.07.2021: Seuraavat kaksi kuvaa ovat peräisin Marika Kecskemétin ja J. P. Pulkkisen matkalta Illiers-Combrayhin: Leonie-tädin talo ja tapetti.

ALEMMAN KESKISARJAN KIVI

Isäni Jussi Sinnemäen vuonna 1916 hankkiman Tarkiaisen Kivi-elämäkerran kansi ja titteliaukeamaa. Kolme vuotta myöhemmin hän hankki Tarkiaisen Aleksis Kiven muiston. Vuosina 1926–1928 Jussi Sinnemäki oli ylimääräisenä pappina Nurmijärvellä ja rakkaus Kiveen siitä vain syveni. Vuonna 1932 Otava julkaisi Jussi Sinnemäen Suomen Pyhäkouluyhdistyksen tilauksesta kirjoittaman kirjasen Suomen pyhäkoulun isä – Pikapiirtoja Johan Fredrik Berghin elämästä. J. F. Bergh tavataan mainita Seitsemän veljeksen rovastin esikuvaksi, vaikka voisi hän käydä yhtä hyvin lukkarin mallista.

Historioitsija Teemu Keskisarja on julkaissut kirjan Aleksis Kivestä: Saapasnahka-torni: Aleksis Kiven elämänkertomus (Siltala 2018). Kivestä on paljon kirjoitettu, myös elämäkerrallisia esityksiä, alkaen Viljo Tarkiaisen kivijalasta tällä vuosituhannella ilmestyneisiin Kiveä monipuolisesti valottaneisiin Esko Rahikaisen tai Hannes Sihvon tutkimuksiin. Kivi-uutuus ilmestyy myös samaan saumaan kuin loppusuoralla oleva Kiven teosten kriittinen editio – kahdeksanosaisesta sarjasta puuttuvat tätä kirjoitettaessa ainakin Seitsemän veljeksen ja Kanervalan ja muun runotuotannon editiot.

Keskisarjan esitys on kauttaaltaan jotenkin tasapainoton suhteessa kohteeseensa, sen esitystapa on hyppelehtivä, asenteellisesti valikoiva ja monin paikoin anekdooteilla – usein vihjailevilla – herkutteleva, joten lukijalle tuottaa välillä vaikeuksia suhtautua siihen vakavasti. Keskisarja tuntuu mieltyneen erityisesti kahteen ikiaiheeseen, jotka on joko kumottu (kuppa Kiven kuolemantautina) tai joista ei ole näyttöä (Kiven Adler­creutz-aateluus). Itse ehdotin jo aikoja sitten DNA-testin käyttöönottoa (Sinnemäki 2011). [P.S. 22.05.2019: Sain välitöntä palautetta tämän jutun julkistamisen jälkeen: Yle on pari viikkoa sitten 08.05.2019 julkistanut DNA-tutkimuksen, jonka perusteella varmistuu, ettei Kivi ollut Adler­creutz, ks. https://yle.fi/uutiset/3-10768853]

Seuraavassa käyn tiettyjen teemojen kautta kriittisesti läpi Keskisarjan teosta, sen esitystapaa, puutteita ja tulkintoja; liitteenä on myös lista lähes sadasta alaviitteestä, joille ei ole vastinetta teoksen kirjallisuusluettelossa. Pääteemat käsittelevät Kiven kieltä, tulkintoja August Ahlqvistin roolista, Kiven taloudellista asemaa, Kiven taudinkuvaa, Keskisarjan kieltä ja lopuksi kysymystä saapasnahkatornista, jonka merkitystä korostaa se, että se on valittu teoksen nimeksi. Lopuksi esitän epilogina oman alustavan ehdotukseni saapasnahkatornin tulkintamalliksi Kiven piiloeroottisena jos ei nyt elosteluna niin ilosteluna: falloksen ja kastraation kilpataisteluna. Tämän osan – Saapasnahkatornin arvoitus – voi lukea erillään sitä edeltävästä Keskisarja-kritiikistä.

Runoilijat paremmuusjärjestyksessä
Keskisarjan suhde Kiveen on vähättelevä (tai huvittunut) kaikkialla, missä hän ottaa puheeksi Kiven kielen ja runouden. Hän ei tunnu erottavan Kiven sanataiteen jäljittelemätöntä ainutkertaisuutta kielentutkijoiden pohdinnoista Kiven kielen murre- ja vaikutetaustasta, ikään kuin Kiven taiteen arvoa vähentäisi se, että hänen käyttämästään kielestä ei tullut valtavirtaa. Lingvisti Petri Lauermaan viitaten Keskisarja toteaa, että ”[v]anhahtava oikeinkirjoitus suonessaan [Kivi] ei päässyt kärryille akateemisista väittelyistä” (SNT, 115). Viitatulla sivulla Lauerma ei tällaista sano, sen sijaan hän siteeraa Ahlqvistin 1874 esittämää Kiven kielen lopullista tuomiota, jonka mukaan Kivi ”ei koskaan pyrkinyt sille kannalle suomen kielessä, että hän sitä olisi voinut käyttää vapaana ja ihanana ja yleisesti tajuttavana tuotettensa pukuna” (sit. Lauerma 2009, 139). Julius Krohn on toinen aikalainen, jonka Keskisarja nostaa esiin Kiven runouden murskajaisissa (SNT, 121–122). Keskisarjan hyväksyvässä sävyssä
laajasti lainaamille Ahlqvist-Oksaselle ja Krohn-Suoniolle Kiven ilmaisutapa oli aivan vieras; samalla se sokaisi heidät näkemästä sen todellisia arvoja.

Keskisarja päättää Kiven runokielen esittelyn Kaarle Bergbomin tunnettuun lausumaan ”mynttäämättömistä kultarakeista” (SNT, 122). Hän ei uhraa ajatustakaan sille Kiven runouden rehabilitoinnille, jonka myötä aikalaisarviot viimeistään jäivät häpeään. Teoreettisella tasolla läpimurtoa merkitsi Lauri Viljasen uraauurtava, hartaan paneutunut 187-sivuinen essee Aleksis Kiven runomaailma, jossa Kiven runojen aikalaiskritiikistä ei jää kiveä kiven päälle (1953, 8): ”Kiven jalometalli on kyllä kauttaaltaan ’myntättyä’, se vain on tehty omalla tavalla.” Julius Krohnin mukaan Kiven runot kompastuivat muun muassa riimien väheksyntään. Viljanen kommentoi (1953, 38): ”Todennäköisesti hänen vaistonsa sanoi, että riimit tuovat mukanaan sovinnaisia sävyjä, jotka eivät tyydyttäneet hänen omintakeista henkeään, hänen voimakasta kielellistä luomistahtoaan.” Viljasen jälkeen kuvaa Kiven runoudesta ovat syventäneet Hannu Launonen, Auli Viikari ja Heikki Laitinen (ks. Sinnemäki 2008/2017, 176–177; Laitinen 2000/2015 ja 2017).

Kivi toki hallitsi halutessaan myös riimittelyn, alkaen ”ihmeellisimmästä mestariteoksestaan, vokaalien harmonioille perustuvasta Sydämeni laulusta” (Heikki Laitinen), mutta Oksasen ja Suonion runousopin vaakakupeissa Kiven omintakeisen runouden – tai proosan poljennon – rytmiset, laululliset ja musiikilliset ominaisarvot eivät paljon painaneet. Myöskään Keskisarjalta ei Kiven runoudelle armoa heru. Sen sijaan hän tyytyy pitäytymään aikalaiskritiikin argumenteissa ja äityy jopa antamaan runoilija-Ahlqvistille tunnustusta (SNT, 111): ”Hän kirjoitti A. Oksasena hyviä runoja.”

Ei kannata unohtaa myöskään Kiven proosatyyliä, jota Rafael Koskimies on luonnehtinut ”eepilliseksi reliefityyliksi”: ”Tuotettensa puvuksi” Kivi ”loi oman taiteellisen välineen [vanhan raamatun] kielen avulla, [joka] jokaisessa yksityisessä lauseessa pyrkii samalla kiinteään ja väljään ilmaisuun, että jokainen lause on plastillinen ja tuore kokonaisuus sinänsä…” (Koskimies 1934, 147, 151)

Häränpyllystä uusi normaali
Niin, August Ahlqvist ja Seitsemän veljeksen teilaus. Keskisarja tuntuu pitkälle ymmärtävän Ahlqvistia oman aikansa ihmisenä, ajan luomien ehtojen raameissa – tämähän on yksi historiantutkimuksen tavoite, kuoria ilmiöiden ympäriltä jälkiviisauden tuottama harha. Silti, on vaikea ymmärtää ja hyväksyä Keskisarjan lopputulemaa (SNT, 212): ”[Ahlqvist] todella koki, että Seitsemän veljestä on huonointa, mitä suomen kielellä voi kukaan ja mikään ulosantaa. Ei tukkapöllyä vaan niskat nurin -asenne ansaitsi tietyn kunnioituksen. Ainoana vuoden 1870 Suomesssa Ahlqvist ymmärsi Aleksis Kiven isoksi ja sääti vihatekonsa sen mukaisesti.”

Edellisen lainauksen alaviite kuuluu: ”Uuden tulkinnan Kivestä ja Ahlqvistista on esittänyt Hurme 2015, 15 ja eri kohdin.” Hurmetta 2015 ei (tietenkään) löydy kirjallisuusluettelosta (siellä on vain Hurme 2009). Keskisarja tarkoittaa Juha Hurmeen artikkelia Lämpimiä ja kylmiä kylpyjä teoksessa Aaltonen et al. (toim.) 2015. (Tämä on kirjallisuusluettelossa.) Artikkelissa on Juha Hurmeen häränpylly Ahlqvistista Kiven ainoana oikeana ymmärtäjänä: ”Ahlqvistin negatiivi on vain valotettava positiiviksi niin voimme lukea relevantin arvion Stenvallin taiteesta.” Hurmeen ja sitä komppaavan Keskisarjan tulkinta on paitsi viisasteleva myös kestämätön asettaessaan Ahlqvistin Kiven ainoaksi tosi ymmärtäjäksi. Lähinnä se toimii Ahlqvistin maineenpalautuksena, ja sen seurauksena Kivi jää taas kerran armotta jalkoihin.

Ahlqvist–Hurme-jakson jälkeen Keskisarja kuvaa Ahlqvistin kritiikin jälkeen seurannutta hiljaisuutta. Kiven ystävät ja puolustajat vaikenivat pitkään, ja tämän vaikenemisen osuudesta ja vaikutuksesta Kiven pettymykseen on tutkimuksen piirissä laaja konsensus. Tähän sopii se, mitä Oiva Ketonen on kirjoittanut suomalaisen sivistyneistön syndroomasta teoksessaan Kohtalon vaihtoehdot – Aleksis Kivi, August Ahlqvist ja sivistyneistön vähäinen kansalaisrohkeus (1989). Mielestäni siinä artikuloidaan Ahlqvistin teilauksen puitteet hienovaraisemmin ja vakuuttavammin kuin Keskisarjan ja Hurmeen rymistelevissä selityksissä.

Oiva Ketosen mielestä (Ketonen 1989, ks. Sinnemäki 2014, 280–281) Ahlqvistin teilaus ja sitä seurannut Kiven jättäminen yksin ilman puolustusta mursivat hänen terveytensä. Suomalaisessa kulttuurissa on Ketosen mukaan yhä tietty fundamentalismin vivahdus, josta on seurauksena keskustelun yksisuuntaisuus ja dialogin puute – meillä on ikään kuin sisäänrakennettuna riski toistaa samat virheet, mitkä tulivat esiin silloin, kun Aleksis Kivi jätettiin yksin. Ne jotka ovat etsineet ja etsivät Kiven tuhoutumisen syitä Kiven henkilöhistorian teilausta edeltävistä oireista, väistävät sen kollektiivisen vastuun, jota kulttuurimme yhä Kiven kohtalosta kantaa.

August Ahlqvistin motiiveja pohtiessaan Ketonen totesi, että Ahlqvistin Kiveen kohdistamassa vihassa oli selvä patologinen komponentti. Myös kateus-tulkinnalle on vakuuttavat perustelut (Julius Krohnin kohdalla Keskisarja torjuu kateuden mahdollisuuden). Kaikkiaan Ketonen arveli, että Ahlqvist koki arvostelunsa kohteen itselleen, asemalleen ja vallankäytölleen niin vaaralliseksi, että päätyi tulokseen, että tämä on tuhottava. ”Kiven kohtalo on ollut haava omassatunnossamme, eikä tämä haava ole vieläkään täysin parantunut.” Ketosen mukaan ”asiat ovat oikein vasta silloin, kun kohtuuttomalle arvostelulle on, (…) kuten Ahlqvistin esittämälle olisi pitänyt olla, sen mukaan mitoitettu vasta-arvostelu.”

Toistan: Ahlqvist koki arvostelunsa kohteen itselleen, asemalleen ja vallankäytölleen niin vaaralliseksi, että päätyi tulokseen, että tämä on tuhottava. Hurmeen viisastelu Ahlqvistista Kiven ainoana oikeana ymmärtäjänä ja Keskisarjan ihailema niskat nurin -asenne eivät ansaitse minkäänlaista kunnioitusta. Niin väistetään se kollektiivinen vastuu, jota kulttuurimme yhä Kiven kohtalosta kantaa.

Syöttiläs
Kiven raha-asioista Keskisarja puhuu ristiriitaisesti (ks. SNT, erityisesti 106–107). Pohjana ovat Tarkiaisen vuosia 1860–1870 koskevat laskelmat ja Kiven Thiodolf Reinille esittämä oma arvio noin 200 markan tuloista vuositasolla 1860-luvulla. Keskisarja (SNT, 106): ”…Kivellä oli satojen markkojen vuositulot. Ilman muuta hän kärsi joskus aliravitsemuksesta, mutta silti nälkätaiteilija-käsitteessä menevät puurot ja pettuleivät sekaisin. Paremmin tienasivat Helsingissä vaikkapa muurarit ja kirvesmiehet, mutta vertaus ontuu, koska heidän piti huolehtia itsestään ja ruokkia perhe.”

Kirjeiden edition sivun 313 alaviitteessä huomautetaan: ”Kiven tulot eivät todellakaan olleet suuria vuositasolla, kun virkamiehen vuosipalkka oli yli 500 markkaa” – itse asiassa 700 markkaa, kuten sivun 307 alaviitteessä todetaan ja jatketaan: ”Esimerkiksi kansakoulun opettajan vuosipalkka oli 600 markkaa, mutta lennättimenhoitajan jopa 1600 markkaa. Toisaalta ammattitaitoinen muurari ansaitsi kuusi markkaa päivässä eli noin 150 markkaa kuussa” eli ainakin 1500 markkaa vuodessa.

Historioitsija olisi voinut tarkemmin valottaa, milloin suomalaisessa palkkausjärjestelmässä on vallinnut sääntö, jonka mukaan palkka määräytyy lapsiluvun mukaan. Ja samaan hengenvetoon samalla aukeamalla ja monin paikoin muuallakin Keskisarja vyöryttää – vastoin äsken sanomaansa – evidenssiä, että Kivi näki monesti nälkää, joutui elämään vippien varassa, joita ei aina kyennyt maksamaan takaisin, ja joutuipa elämään aikansa myös siivellä, tai kuten Keskisarja sanoo, ”melkein systeemin syöttiläänä” (SNT, 106).

Aleksis Kiven raha-asioista puhuttaessa täytyy tietenkin erikseen muistuttaa, millaista puutetta hän kärsi ennen kirjallista läpimurtoaan alaikäisenä yksin Helsinkiin siirryttyään (Kalle Achté pitää tätä keskeisenä taustatekijänä Kiven sairastumiseen) ja toisaalta sairastuttuaan ja jouduttuaan kunnan huutokauppaamaksi elätiksi vuotta ennen kuolemaansa. Oli myös vaiheita, jolloin hän eli almujen varassa. Puhe systeemin syöttiläästä on asenteellinen ja vihjailevan leimaava. Sellaisia Suomessa on isketty vapaisiin taiteilijoihin Kivestä lähtien. On vaikea ymmärtää, miksi Keskisarja sitä korostaa.

Konkordia-diagnoosi
Entä sitten Kiven sairaus ja viimeiset vuodet? Keskisarjan esitystavalle on tyypillistä, että hän kallistuu eri tavoin vihjailemalla esittämään Aleksis Kiven taudinkuvaksi kuppaa eli syfilistä. Todettakoon tähän taustaksi seuraava. Lapinlahdessa Kiveä hoitaneen ylilääkäri Saelanin muistiinpanojen tultua julkisuuteen lääkintöneuvos Lauri Saarnio totesi jo vuonna 1946 Aleksis Kiven Seurassa pitämässään esitelmässä ja sen pohjalta Duodecimissa samana vuonna julkaisemassaan artikkelissa, että Kiven eräät oireet viittaavat mahdolliseen elimellistä laatua olevaan aivosairauteen, mutta sulki pois kupan aiheuttaman aivotaudin, kuten myös skitsofrenian.

Saarnion esitelmän yhteydessä laaditun keskustelupöytäkirjan (Yli-Paavola 2009, 183–192) perusteella voidaan päätellä, että Aleksis Kiven muiston portinvartijat huokaisivat helpotuksesta, kun tuli kumotuksi rahvaan keskuuteen laajalle levinnyt käsitys, että Kivi kuoli kuppaan. Myöhemmin toinen psykiatri Kalle Achté kuoppasi kuppadiagnoosin teoksessaan Syksystä jouluun – Aleksis Kivi psykiatrin silmin (1982) ja päätyi arveluissaan toisin kuin Saarnio jonkinasteiseen skitsofreniaan. Sittemmin Achté on muun muassa Lapinlahden sairaalan historiassaan (1991, 69) korjannut käsitystään ja kallistunut samalle kannalle kuin Oiva Ketonen. 2000-luvun alussa professori Anne Pitkäranta on esittänyt diagnoosiksi borrelioosia ja omana eskonpuumerkkinäni olen heittänyt ilmaan Alzheimerin taudin oireiston mukaiset yhtäläisyydet Kiven taudinkuvassa.

Tästä huolimatta Keskisarjaa kutkuttaa kuppa, syyhyttää syfilis Kiven kuolemantautina. Miten hän sen todistaa? Keskisarja pohjustaa tendenssiään esittelemällä johdattelevasti Kiveä hoitaneen ylilääkäri Saelanin muistikirjoissa eri potilaille kirjattuja sekoamissyitä (SNT, 240): alkoholismi, kuppa, uskonnollisuus, omantunnon kriisi, mustasukkaisuus, lavantauti jne. Sen sijaan Kiveä koskevissa potilaspäiväkirjassa ja muistikirjassa määreitä ovat podetut lavantaudit, anemia, juoppohulluus, loukattu kirjailijankunnia, onania ja krooninen melankolia, mutta kuppaa ei Kiven kohdalla mainita. Odotukset tähän suuntaan on kuitenkin viritetty.

Vahvoina indisioina Keskisarjaa muistuttaa, että Kaarlo Kramsulla oli kuppa ja että Panu Rajala on puolestaan onnistunut osoittamaan, että myös Eino Leinolla oli kuppa. Nyt Saelanin muistiinpanoja referoidessaan Keskisarja todistelee (SNT, 242): ”Epävarmaa on, riisuutuiko Aleksis missään tarkastuksessa ilkosilleen. (…) Saelan ei maininnut sukupuolitauteja, muttei myöskään todennut terveiksi sukuelimiä. Kupan salakavalia alkuvaiheita hän tuskin olisi pystynyt havaitsemaan.” Eli kuppadiagnoosin puolesta puhuu se, että sen oireet eivät olleet havaittavissa. Kyllä kansa tietää. Keskisarja vetoaa myös Salomonsson-Kallion väittämiin Kiven tippurista ja syfiliksestä kommentilla (SNT, 242): ”Salomonssonilla ei ollut tästä tietoa, muttei myöskään aihetta piruuttaan valehdella.”

Kiven kuuluun Concordia-hokemaan Keskisarjalla on omaperäinen tulkinta, jolla hän vahvistaa kansan diagnoosintajun mukaista näkemystään. ”Alkeellisena arvauksenaan” (SNT, 244) Keskisarja yleistää suruttomasti: ”jo Olviretkessä viuhahtanut” Konkordia viittaa ilotyttöön, ”sukupuolitaudin tartuttajaan” – eli Keskisarja yhdistää vielä uudella vihjeellä Kiveen sukupuolitaudin. Kiven alkutekstissä Konkordia mainitaan vain kerran, kun sotamies tilittää pohmeloiselle Fuchsille, joka luulee olevansa varjojen mailla: ”Etkö minua tunne, sinä Fuchs Bayerista? Olenpa sen miehen varjo, jonka pistit kuoliaaksi kadulla lähellä nahkuri Köhlerin taloa, siinä minun tapoit, teit leskeksi mun nuoren vaimoni, sen uskollisen, ihanan Konkordian, ja isättömäksi kurjan lapsein. Voi sinua voi!” Ihana ja uskollinen äiti ja vaimo muuttuu Keskisarjan käsittelyssä kuppaiseksi huoraksi.

Tällaisin eväin Keskisarja tekee kuppadiagnoosin kunnianpalautuksen. Saelania myöhempiin lääketieteen auktoriteetteihin Saarnioon, Achtéen ja Pitkärantaan hän ei tässä yhteydessä viittaa, saati ota kantaa. Tuorein esimerkki on vuodelta 2015, psykiatri Jukka Aaltosen tutkielma, jossa hän problematisoi ja osin kiistääkin hyvin kiinnostavalla tavalla Kiven sairauteen ja terveyteen liitettyjä käsityksiä ja pohtii erityisesti Kiven kirjeitä analysoimalla Kiven persoonaa ja paikkaa oman aikansa sosiaalisessa kentässä. Antologia, johon Aaltosen artikkeli sisältyy, on Keskisarjan kirjallisuusluettelossa, mutta hänen pohdintojensa vaikutus ei näy tekstissä.

Ahlqvistin ja Meurmanin sekoitus
Keskisarjaa lukiessa huomio kiinnittyy tyyliin, joka on onnistunut sekoitus Ahlqvistia ja Meurmania. Heti kättelyssä esiin nousee ikään kuin karnevalistinen ote, jolla tekijä antaa tavallaan ymmärtää, ettei tätä tarvitsekaan ottaa aivan tosissaan. Otetaan esimerkiksi ensimmäisen luvun ensimmäinen virke, joka alkutahtina virittää odotukset sille mitä tuleman pitää (SNT, 12): ”Jos tuomari Carl Henrik Adlercreutz toukokuussa 1797 tuikkasi tiineeksi nurmijärveläisen Marja Juhontyttären, vahinko ei pilannut kenenkään elämää.” Eli tekijä aloittaa naisen alatyylisellä eläimellistämisellä. Kenties päälle on jäänyt soimaan Keskisarjan väitöskirjan (2006) eläimeensekaantujat.

Oikeushistorioitsijan seuraava kappale alkaa: ”Näyttöä puuttuu, kuten vuosisatojen takaisissa pelehtimisissä aina, mutta…” kuitenkin, pari virkettä myöhemmin elämänkertojamme tietääkin jo yhdynnän ajan ja paikan: ”Väitetty syrjähyppy sattui 25-vuotiaalle tuomari Adlercreutzille metsästysretkellä.” Keskisarjalla on muutenkin kyky käyskennellä metsäpoluilla ja kylänraitilla todistelemassa ilman lähdeviitettä, mitä missäkin milloinkin tapahtui. Esimerkiksi (SNT, 247; nyt eletään jo Kiven viimeisiä aikoja Tuusulassa): ”Eristysselliksi riitti vintti, jonka alta tikapuut poistettiin. Aleksis ei loikkinut alas, katseli vain maantielle. Kulkijat joskus panivat merkille lävestä kurkistelevan karvapään.”

Keskisarjalla ei ole tässä viitettä, mutta saman tarinan esittää Sihvo (2002, 315) viittauksella ”Useissa muistelmissa näet kerrotaan, että…”. Sihvo tosin puhuu ”läven” sijasta aivan oikein ikkunasta. Samalla sivulla Keskisarja kiistää Veijo Meren kertoman sanoin ”Siitä ei ole uskottavaa lähdettä” ja lisää alaviitteeseen: ”Meri 1975, 128. Merellä on tässä lähdeviitteenä vain 1970-luvulla tehty haastattelu.” Tosin Meri 1975 loistaa poissaolollaan Keskisarjan kirjallisuusluettelosta, niin kuin niin moni muukin teos, kuten lopussa olevasta luettelosta ilmenee. Entä mikä mahtoikaan olla asioitsija Salomonsson-Kallion kliinisen katseen luotettavuusaste?

Keskisarjalla on erityinen kyky päästä historiallisten henkilöiden ihon alle ja nahkoihin. Nummisuutareita edeltävän Bröllopsdansen-aihion juopottelukohtaus ”hölskytti Cygnaeuksen vöyreää vatsaa” (SNT, 36). Muutenkin Kiven suosija Fredrik Cygnaeus houkuttaa Keskisarjan eläimellisiin mielteisiin (SNT, 58): ”Hän kietoutui muhkean ruhonsa laskostettuun venetsialaisviittaan ja elehti kuin antiikin oraattori.” Ja taas kerran Keskisarja sekoittaa eläimet ja ihmiset keskenään: ruho! Vertaa Kielitoimiston / Suomen kielen perussanakirjaan: ”ruho 1. teurastetun eläimen ruumis”. Tai Nykysuomen sanakirjaan: ”ruho 1a. tapetusta, syötäväksi aiotusta suurehkosta eläimestä”. Vasta kolmantena merkityksenä molemmissa mainitaan myös arkikielinen – halventava – viittaus kömpelöön ihmisvartaloon.

Keskisarja viittaa Cygnaeuksen luonnehdinnan yhteydessä (SNT, 58) ”Cygnaeuksen luonteesta vrt. Nervanderin kirjoittama ihaileva elämäkerta ja Uimonen 2007”. Tämä Uimonen on yksi niistä 90:stä kirjallisuusviitteestä, joita ei ole Saapasnahka-tornin kirjallisuusluettelossa. Pikku internet­etsinnän jälkeen Uimonen 2007 löytyy: Minna Uimonen: Fredrik Cygnaeus – kaksoiselämää ja julkisia salaisuuksia? Teoksessa Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. Toim. Kati Mustola ja Johanna Pakkanen. Like, Helsinki 2007, 216–220.

Keskisarja vihjaa siis Cygnaeuksen oletettuun homoseksuaalisuuteen. Lieventävänä asianhaarana on todettava, että viime peleissä Keskisarja käsittelee teuraseläimen stigmasta huolimatta asiallisesti Cygnaeuksen roolia Kiven ratkaisevan tärkeänä mentorina, ja erityisen kiitosmaininnan hän ansaitsee siitä, ettei ryhdy todistelemaan Kiveä homoksi, kuten tällaisissa sensaatiohakuisissa elämäkerroissa kiusauksena yleensä on.

…ellei mies nimeä
Kirjan nimellä on aina erityinen painoarvo. Onnistunut nimi viittaa tihentyneesti johonkin olennaiseen kirjan sisällössä. Alkeellisen arvauksen mukaan Saapasnahkatornin nimellä viitataan itseironisesti teoksen houreisesti virittyneeseen tapaan tarkastella tutkimuskohdetta.

Keskisarja käsittelee Simeonin kuumatkaa perkeleen kanssa vain muutamalla sivulla (SNT, 172–176), mutta esittää siinä oman saapasnahkatornin tulkintansa, joka on ymmärrettävissä hänen sisimmän siveellisen mielensuuntansa kiteytykseksi: ”Enemmän Kivi eittämättä tahtoi sanoa. Maailmassa, kotomaassa tuonpuoleisessa, historiassa, tulevaisuudessa tai ihmisyydessä sijaitsi saapasnahka-torni. Ei kiveä, tiiltä, puuta, vettä tai ilmaa vaan nahkaa, suutarin ihmiskäden työstämää.” Eli saapasnahkatorni olisi ikään kuin kaikkeuden ja olemassolon metafora. Hyvä mutta hieman väkinäinen yritys!

Keskisarja huomauttaa (SNT, 173), että maailmanloppu ja kuu ovat tuttuja perinne-elementtejä, ”mutta saapasnahka-tornin Kivi rakensi ikiomilla työkaluillaan. Raamatussa ei ole mitään sinnepäinkään.” Totta, monien jo Tarkiaisen yli sata vuotta sitten esittämien intertekstien lisäksi (Münchausen ja muut; ks. Tarkiainen 1919) tässä toimii kuitenkin alluusio Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien mukaan. Kun Jeesus oli paastonnut autiomaassa neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä hän joutui perkeleen kiusattavaksi ja matkasi tämän kanssa, Simeonin tapaan, niin temppelin harjalle kuin vuoren huipullekin, missä kiusaaja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston (Matt. 4:1–11; Luuk. 4:1–13).

Samoin Lusifeerus näyttää Simeonille saapasnahkatornin viimeiseltä huipulta ”suuria kaupunkeja ja ihmeellisiä rakennuksia kaukaisuudessa allamme” – niin Enklannin, Turkin, Pariisin kaupungin kuin Amerikan valtakunnan (SV, 313–314). Ja kun Jeesus pääsee alas vuorelta enkelten auttamana (Matt. 4:11), Simeonilla on vastaavasti vain laskuvarjona toimiva nahanpalanen, jonka turvin hän laskeutuu ”ikään kuin purjehtien vanhan variksen seljässä” (SV, 316). Lucifer, kapinallinen enkeli, alennetaan näin variksen muotoon. Kohtaus on taas kerran Kivelle tyypillistä silkkaa travestiaa.

Kannattaa muistaa, että veljekset olivat vastikään nylkeneet neljäkymmentä härkää (SV, 267). Neljäkymmentä häränvuotaa muodostaa melkoisen tornin. Ehkä se on Simeoninkin, tämän fiktiivisen henkilön, mielessä, kun hän kuvaa saapasnahkatornin luhistumisen (SV, 315): ”Ja yhä tuikkeni ääni, ja torni vapisi, ankara saapasnahka-torni vapisi ja kukistui viimein ryskeellä ja jytinällä, ja me tuossa seurasimme sen kaatuessa, kätkettyinä nahkaviilujen rykelmään.”

Tähän päättyy varsinainen Keskisarja-luentani.

EPILOGI: Saapasnahkatornin arvoitus
Seuraavassa esitän oman alustavan ehdotukseni saapasnahkatornin tulkintamalliksi. Sen lähtökohtana on jo Viljo Tarkiaisen (1916, 512) esittämä haaste, joka on otettu jokseenkin annettuna siitämisin: ”Varsinkin on huomattava Kiven johdonmukainen pidättyväisyys sukupuolisuhteita koskevien aiheiden alalla.” Aaro Hellaakoski on niitä harvoja, jotka ovat edes jotenkin yrittäneet vastata Tarkiaisen haasteeseen esseessä Aleksis Kiven Eros (1949–1950): ”Kun joskus kirjoitetaan perusteellisempi tutkielma Aleksis Kiven Eroksesta, ei materiaalia puutu.”

Hellaakoski kommentoi kalvean immen tarinan raiskauskohtausta: ”Sanottakoon freudilaisuudesta mitä tahansa, mutta eiköhän ylläoleva [Hellaakosken lainaama katkelma] liene heikäläiselle unien selitykselle melko selvä tapaus?” Katkelma on seuraava: ”Mies kuninkaallisessa puvussa muuttui äkisti hirmuiseksi peikoksi: sarvet tunkeusivat ulos hänen päästään, niskassansa kahisivat kankeat harjakset, ja kurja tyttö nyt tunsi kipeästi povessaan hänen terävät kyntensä. Ja siinä onneton impi huusi, reutoili ja tempaili tuskissansa, mutta turhaan. Ilkeällä kiljunalla raahasi hänen peikko syvimpään luolaansa ja imi hänestä veren aina viimeiseen pisaraan asti.”

Satu Apo lainaa Aleksis Kiveä ja talonpoikaista erotiikkaa käsittelevässä artikkelissaan (1984, 43) tätä ”Hellaakosken asiokkaasti analysoimaa tarinaa”. Pirjo Lyytikäinen (2006, 70) puolestaan pitää kalvean immen tarinaa Seitsemän veljeksen ”varsinaisena eroottisena transgressiona”. Folkloren tutkijana Apo osoittaa monin esimerkein Seitsemästä veljeksestä välittyvän kuvan talonpoikaisyhteisön tavoista ja käsityksistä heijastavan jokseenkin uskollisesti aikansa todellisuutta. Apo huomauttaa sarkastisesti (1984, 35), että Aapon esittämää hyvän emännän – tuon ”tarpeellisen kapineen huoneenhallituksessa” – kuvausta ”näyttävät miestutkijat lukeneen hartauden kyynel silmäkulmassa”, vaikka (tai koska) ”niissä käsitellään naista ennen kaikkea työjuhtana” ja viitataan ”talonpoikaisen perhe-elämän vähemmän miellyttäviin puoliin”. Toki niinkin, mutta Aapon puheessa piilee myös anakronismi, kuten olen osoittanut (Sinnemäki 2004): Aapon puhe on – kuinka ollakaan – Salomonin Sananlaskujen (Sananl. 31:10–31) kelpo vaimon ylistyksen travestia.

Totean sivumennen alaviitteenä, että Jyrki Nummi on eri yhteyksissä, koskien paitsi Kiveä myös Haanpäätä ja Linnaa, ottanut kantaa raamattualluusioiden mekaanis-pinnallista luettelointia vastaan ja näyttänyt itse mallia konstruktiivisemmasta, pintaa syvemmälle menevästä tulkintatavasta (ks. esim.Nummi 2001 ja Nummi 2007). Olen periaatteessa samaa mieltä, mutta tässä artikkelissa esiin nostamassani kahdessa alluusiolöydössä kyse on sitaattitasoa laajemmista, eräänlaisista dramaturgisista kohtauksista, joita Kivi parodioi. Ne on hyvä osoittaa jo sellaisenaan, mutta myös siksi, että jo suuntauksen perustaja-auktoriteetilta E. A. Saarimaalta ne jäivät huomaamatta.

Minua on aina kiehtonut Jouko Tyyrin ”parantumattoman freudilainen” (Pekka Tarkka) tulkinta Kafkan ”Tuomiosta”. Tyyrin mukaan (1969, 103) novellissa vilisee kauttaaltaan kaksimielisellä tekniikalla toteutettuja seksuaalisen osattomuuden kuvia, jotka noudattavat unen logiikkaa. ”Päähenkilöä painaa ilmeisesti kastraation uhka.” Heikkona esiintyvä isä ei jaksa purra hampaattomalla suulla, kunnes ”äkkiä voimistunut patriarkka kimpoaa pystyyn ja korostaa sanojaan etusormeaan heilutellen”. Tyyri muistuttaa, miten päähenkilöstä Georg Bendemannista tuntui kammottavalta, kun hän pari askelta vuoteen luo kävellessään huomasi, että isä hypisteli hänen rinnallaan riippuvia kellon vitjoja ja tarrautui niihin lujasti. Poika puraisee kieleensä, pujottaa epätoivoisesti lyhyttä lankaa neulansilmään, pelkää että hänet yllätetään jollakin tavalla kiertoteitse, takaa, ylhäältä päin.

Samankaltainen lähestymistapa kummittelee mielessä saapasnahkatornin arvoituksen äärellä. Palataan ensin hetkeksi Hiidenkivelle. Paavo S. Elo pitää Laurin Hiidenkivellä veljistään esittämiä arvioita todistusvoimaisina ja alistaa väitöskirjassaan Aleksis Kiven persoonallisuus (1950, 278–279) ”rangaistuksenkipeän” Simeonin luonne- ja sukupuolisen suuntautumisen analyysiin: ”Lauri on veljeksistä terävin ihmistuntija, joten voidaan uskoa, että hiljainen mies humalan kiihoittamana laskettelee suustaan ’totuuden järkähtämätöntä kieltä’, kun hän huomauttaa Simeonille: ’Sinäkö mies? Sinä? Voi veikkoseni! rupeaisitpa katkerasti itkemään jos näkisit jotain, jota likat eivät juuri näytäkkään tuommoisille nurru-pojille kuin sinä.’ (…) Tämän perusteella lienee oikeus otaksua, että Simeonin erikoislaatuisuus ilmenee myös seksuaalisella alalla; siitähän on todisteena, paitsi se, että hän yleensä hoitaa naisten työt, myös se, että hän jää vanhaksipojaksi.”

Elon olisi suonut jatkavan tästä, saapasnahkatorni-jaksohan kihisee ja kuhisee falloksen ja kastraation dialektiikkaa. Muistetaan samalla Wienin poppamiehen kuulu kastraatiopelkoon keskittyvä Susimiehen tapaus, jossa lopulta jokainen kakkantaminenkin oli tulkittavissa kastraation representaatioksi (ks. Freud 2006 ja sen kritiikki Niemelä 2006). Esko Ervasti ehkä aavisti jotain, kun hän päätyi (1965, 57) siihen, että saapasnahkatornikohtauksessa Simeoni ”joutuu käsittämään itseään, (…) Lusifeerus ja pohmelossa oleva Simeoni voidaan tulkita samaksi”.

Jatkan siis valitsemallani vulgaarifreudilaisella pohjalla käymällä Tyyrin malliin läpi Simeonin kertomusta. Toimikoon tähän alkuvirityksenä kuvaus paikasta, josta Juhani kuumatkalta palanneen Simeonin löytää (SV, 309–310): ”Ja ilmestyi ääni kuin kahden sammaleisen kallion vinkalosta, muutaman korkean kuusen suojasta. Sinne kiirehti Juhani ja löysi kadotetun miehen, löysi hänen armoitettavassa tilassa.”

Seuraavat lainaukset ovat mielivaltaisesti lyhennettyjä (SV, 312–316). Ensimmäinen kappale toimii päämestari Lusifeeruksen esittelynä ja ennakoivana rinnakkaiskuvauksena ennen saapasnahkatorniin saapumista.

ISKUVAIHE: Noin minun pituiseni, vaikka taisipa hän [Lusifeerus] itsensä muuttaa miksikä hän tahtoi. Ensiksi, kun hän ilmestyi, tuli hän tuulen puuskana kohinalla pensastoon, jossa istuin. (…) ja muuttuipa hän milloin miksikin. Välistä hyppeli hän edelläni pienenä (…) Välistä taasen kohosi hän hirmuisen pitkäksi mieheksi (…) Sitten teki hän vielä monta muutakin temppua, ja talutti minun viimein ylös korkealle vuorelle; siellä kumartui hän eteeni ja sanoi ”astuppas selkääni”. (…) Sitten rupesi hän kovin puhkaamaan, hikoomaan ja ruumistansa kiertelemään, ja minä poloinen hänen seljässänsä kiikahtelin sinne tänne, ehtimiseen, ikäänkuin muutama päivä sitten Hämeenlinnan torilla marakatti koiran seljässä. Mutta viimein puhkesi kaksi kirjavaa siipeä hänen hartioistansa ulos ja muutaman kerran hän niitä heilautti, ja nytpä rupesimme vilkkaisemaan ylös korkeuteen, kohden kuuta (…) ja näinpä siellä ihmeitä ja kummia, ihmeitä ja kummia! Ah, eihän voi niitä kertoa syntinen kieli!

ESILEIKIT: Niin, kuuhun tultiin, ja vei minun saatana sen viimeiselle reunalle, korkealle kukkulalle, jossa seisoi torni vielä korkeampi, rakettu nahasta, saapasnahasta. (…) Lopulta seisoimme saapasnahka-tornin viimeisessä huipussa, josta näin montakin maata ja merta, näin suuria kaupungeita ja ihmeellisiä rakennuksia kaukaisuudessa allamme. (…) Pahasti rämähtäen vastasi hän taasen: ”se tapahtuu juuri niin pian kuin nämät kaksi nahkaista torvea ilmestyy meille läpi seinän, juuri tähän etehemme”.

PENETRAATION JA HEKUMANHUIPPU: Siis kuulkaat, kuulkaat! Kimeästi saatana vihelsi, ja tulipas, niinkuin hän oli sanonut, kaksi nahkapiippua, kaksi hirmuista torvea touvaten läpi seinän. Rupesivat ne kauheasti huutamaan ja kiljumaan, kuin villityt jalopeurat, rupesivat ammentamaan kidoistansa savua, piin haisua ja tulikiven kaasua. (…) Ja yhä tuikkeni ääni, ja torni vapisi, ankara saapasnahka-torni vapisi ja kukistui viimein ryskeellä ja jytinällä, ja me tuossa seurasimme sen kaatuessa, kätkettyinä nahkaviilujen rykelmään.

POST COITUM TRISSTE: Onnekseni kaikki; sillä ilman tätä nahkapaattiani, ilmalaivaani, olisinpa pudonnut kuin rapasäkki mäskiksi maahan, koska en levännytkään enään saatanan siipien nojalla. Mutta hiljaa, hiljaa nyt seilailin kohden rakasta maakotoani taas, ja laskeuduin viimein erään kuusen juurelle lähelle paikkaa, josta olin lähtenyt saatanan kanssa matkaan. Vielä pitelin kourissani nahkalevyä, johon nyt huomasin kirjoitetuksi punaisilla kirjaimilla seuraavalla tavalla…

Jouko Tyyri oli vakuuttunut (1969, 104), että Kafka Freudin tuntien teki kaiken aivan tietoisesti. Kivi taas ei tuntenut Freudia, joten hän teki sen itse.

Helsingissä 20. pnä toukokuuta 2019

Anssi Sinnemäki

Kirjallisuutta
– Jukka Aaltonen: ”Merkillistä, ettei tämän kappaleen kirjottaminen ensinkään [p.o. ensinkän] ollu terveydellni haitaksi, vaan kenties päinvastoin.” Aleksis Kiven terveyden ulottuvuuksista, kirjeet lähtökohtana. Teoksessa Jukka Aaltonen et al. (toim.): Nyt ei auta pelko eikä vapistus: Aleksis Kiven terveydestä, kirjeistä, unista ja seitsemästä veljeksestä. Turun Aleksis Kivi -Kerho ry.: Turku 2015, 20–44.
– Kalle Achté: Syksystä jouluun – Aleksis Kivi psykiatrin silmin. Otava: Helsinki 1982.
– Kalle Achté: 150 vuotta psykiatriaa – Lapinlahden sairaalan historia 1841–1991. Recallmed: Helsinki 1991.
– Satu Apo: Aleksis Kivi ja talonpoikainen erotiikka. Teoksessa Aleksis Kiven maailmasta – Esseitä ja tutkielmia. Toimittanut Markku Envall. SKS: Helsinki 1984, 30–48.
– Paavo S. Elo: Aleksis Kiven persoonallisuus. WSOY: Porvoo – Helsinki 1950.
– Esko Ervasti: ”Suuren haaksirikon aiheAleksis Kiven tuotannossa. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C: Turku 1965.
– Sigmund Freud: Erään lapsuudenneuroosin kehitys: ”Susimies”. Teoksessa Freud: Tapauskertomukset. Suomentanut Seppo Hyrkäs. Teos: Helsinki 2006, 415–532.
– Aaro Hellaakoski: Aleksis Kiven Eros. Teoksessa Hellaakoski: Kuuntelua – Esseitä teoksista ja tekijöistä. Toinen painos. WSOY: Helsinki 1983, 128–152.
– Juha Hurme: Lämpimiä ja kylmiä kylpyjä. Teoksessa Jukka Aaltonen et al. (toim.): Nyt ei auta pelko eikä vapistus: Aleksis Kiven terveydestä, kirjeistä, unista ja seitsemästä veljeksestä. Turun Aleksis Kivi -Kerho ry.: Turku 2015, 12–18.
– Teemu Keskisarja: Saapasnahka-torni – Aleksis Kiven elämänkertomus. (SNT). Siltala: Helsinki 2018.
– Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä. Kootut teokset, I osa. (SV). SKS: Helsinki 1919, 13–457.
– Aleksis Kivi: Kirjeet. Kriittinen editio. SKS: Helsinki 2012.
– Aleksis Kivi: Olviretki Schleusingenissa. Näytelmällinen osotelma neljässä osassa. Kriittinen editio. SKS: Helsinki 2012.
– Oiva Ketonen: Kohtalon vaihtoehdot. Aleksis Kivi, August Ahlqvist ja sivistyneistön vähäinen kansalaisrohkeus. WSOY: Helsinki 1989.
– Rafael Koskimies: ”Seitsemän veljeksen” rakenne. Teoksessa Aleksis Kiven satavuotismuisto 10.X.1934. SKS: Helsinki 1934, 114–152.
– Heikki Laitinen: ”Vaan vahva virta vapaa.” Aleksis Kivi Wanhan Virsikirjan veisaajana. Teoksessa Jukka Aaltonen et al. (toim.): Nyt ei auta pelko eikä vapistus: Aleksis Kiven terveydestä, kirjeistä, unista ja seitsemästä veljeksestä. Turun Aleksis Kivi -Kerho ry.: Turku 2015, 79–94. [Alun perin vuodelta 2000.]
– Heikki Laitinen: Karkurien silosäkeistä. Teoksessa Aleksis Kivi: Karkurit. Näytelmä viidessä näytelmässä. Kriittinen editio. SKS: Helsinki 2017, 98–124.
– Petri Lauerma: Aleksis Kivi – kirjailija kahden kielikauden rajalla. Teoksessa Tulinuija – Aleksis Kiven Seuran albumi. Toimittaneet Jaakko Yli-Paavola ja Pekka Laaksonen. SKS: Helsinki 2009, 132–142.
– Pirjo Lyytikäinen: Vimman villityt pojat – Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen laji. SKS: Helsinki 2004.
– Veijo Meri: Aleksis Stenvallin elämä. Neljäs, täydennetty painos. Otava: Helsinki 1975.
– Jussi K. Niemelä: Hulluuden hiirenloukussa. Skeptikko 3/2006. https://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006-3-skeptikko.pdf
– Jyrki Nummi: Sepeteuksen pojista voiton sankareiksi – Seitsemän veljestä ja raamatullinen alluusio. Hannes Sihvon ja Jyrki Nummen toimittamassa teoksessa Raamattu suomalaisessa kirjallisuudessa – Kaunis tarina ja Jumalan keksintö. Yliopistopaino: Helsinki 2001, 59–139.
– Jyrki Nummi: Many Are Called, But None Quoted: The Art of Biblical Allusion in Pentti Haanpää’s ”Letter”. Teoksessa Ben Hellman, Tomi Huttunen, Gennady Obanin (editors): Varietas et Concordia. Essays in Honour of Professor Pekka Pesonen On the Occasion of His 60th Birthday. Slavica Helsingiensia 31: Helsinki 2007, 76–95.
Nykysuomen sanakirja 1–6. 3. ja 4. painos. WSOY: Helsinki 1962.
– Anne Pitkäranta & Erkki Hopsu: Kuoliko Aleksis Kivi borrelioosiin? Lääkärilehti 2001; 56(44): 4536–4537.
– Esko Rahikainen: Kiven matkat ja majapaikat. Teoksessa Aleksis Kivi: Kirjeet. Kriittinen editio. SKS: Helsinki 2012, 375–381.
– E. A. Saarimaa: Selityksiä Aleksis Kiven teoksiin. Neljäs, uusittu painos. SKS: Helsinki 1964.
– Lauri Saarnio: Aleksis Kiven sairaudesta. Duodecim 1946, 940–953
– Hannes Sihvo: Elävä Kivi – Aleksis Kivi aikanansa. SKS: Helsinki 2002.
– Anssi Sinnemäki: Kivi, Aleksis. Anssi Sinnemäen ja Laura Nevanlinnan toimittamassa teoksessa Suomen kulttuurihistoria 5 – Viisisataa pienoiselämäkertaa. Tammi: Helsinki 2004, 140–141.
– Anssi Sinnemäki: Moderni runo ja kritiikki. Teoksessa Sinnemäki: Trifonovin syndrooma ja muita kirjallisuusesseitä. Tamara Press: Helsinki 2017 [2008], 175–187.
– Anssi Sinnemäki: Aleksis Kiven taudinkuva. Tieteessä tapahtuu 4–/2011, 36–37.
– Anssi Sinnemäki: Sota Kentästä ja kasarmista. Paasilinna: Helsinki 2014.
Suomen kielen perussanakirja. 2. painos. Edita: Helsinki 2004.
– Viljo Tarkiainen: Aleksis Kivi – Elämä ja teokset. Kolmas, korjattu painos. WSOY: Porvoo 1916.
– Viljo Tarkiainen: Kirjallisia vaikutuksia Aleksis Kiven teoksissa. Teoksessa Tarkiainen: Aleksis Kiven muisto – Runoilijan syntymän 85-vuotispäiväksi. Ahjo: Helsinki 1919, 134–186.
– Viljo Tarkiainen: Taivas, helvetti ja muita uskonnollisia piirteitä Aleksis Kiven runoudessa. Teoksessa Aleksis Kiven satavuotismuisto 10.X.1934. SKS: Helsinki 1934, 14–41.
– Viljo Tarkiainen: Aleksis Kiven oleskelusta Siuntiossa. Teoksessa Aleksis Kiven satavuotismuisto 10.X.1934. SKS: Helsinki 1934, 206–229.
– Jouko Tyyri: Franz Kafkan Tuomio & Tulkinta. Mirjam Polkusen ja Pekka Tarkan toimittamassa teoksessa Novelli ja tulkinta. Weilin + Göös: Helsinki 1969, 81–94 (Tuomio), 95–104 (Tulkinta).
– Yrjö Varpio: Mitä Kivi luki? Teoksessa Aleksis Kivi: Kirjeet. Kriittinen editio. SKS: Helsinki 2012, 75–113.
– Lauri Viljanen: Aleksis Kiven runomaailma. WSOY: Porvoo – Helsinki 1953.
– Jaakko Yli-Paavola: ”Haastellen entisistä ajoista” – Aleksis Kiven Seuran 70-vuotistaipaleelta. Teoksessa Tulinuija – Aleksis Kiven Seuran albumi. Toimittaneet Jaakko Yli-Paavola ja Pekka Laaksonen. SKS: Helsinki 2009, 160–198.

Liite: Saapasnahka-tornin lähdeviitepuutteet
Aluksi tarkoitus oli laatia ainoastaan alla oleva luettelo. Sitä tehdessä juttu laajeni kuitenkin vähitellen sellaiseksi, kuin se yllä on. Teemu Kesakisarjan Saapasnahka-tornin alaviitteistä 90 kappaletta viittaa teokseen, joka ei ole kirjan Kirjallisuusluettelossa. Luku on 16 prosenttia kaikista alaviitteistä, joista monet ovat muita kuin kirjallisuusviitteitä, kuten arkistolähteitä; niitä en ole tarkistanut. Osa luvuista selittyy sillä, että Kesksarja viittaa aina Tarkiaiseen 1984, vaikka luettelossa on vain Tarkiainen 1950, mutta siihen ei viitata kertaakaan. Seuraavassa puutteet sivu sivulta kommentein.

12: Puokka 1979 ei kirjallisuusluettelossa.
13: Tarkiainen 1984.
15: Itkonen (toim.) 1989 pitäisi olla: Itkonen Pirjo (toim.) 2000 (sivulla 36 viite on oikein); Itkonen 1989 on Terho Itkonen.
19: Sama virhe kuin sivulla 15.
20: Tarkiainen 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
20: Puokka 1979 ei kirjallisuusluettelossa.
24: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
28: Le Duc 2001 ei kirjallisuusluettelossa.
30: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
33: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
42: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa. Tarkoittaa Tarkiainen (toim.) 1919 = Aleksis Kiven muisto – mutta viitatulla sivulla 58 ei käsitellä asiaa, johon viitataan.
45: Haavio 1919 ei kirjallisuusluettelossa; tarkoittanee Haavio 1947 [joka Pilvilaivassa].
48: Tarkiainen 1934 ei kirjallisuusluettelossa; myös tähän viitataan usein – tarkoitettaneen Tarkiaisen artikkelia teoksessa Aleksis Kiven satavuotismuisto, SKS 1934.
49: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
52: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
58: Uimonen 2007 ei kirjallisuusluettelossa.
59: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
59: ”Kiven lukemista kirjoista ks. esim. Lehtonen 1933” ei kirjallisuusluettelossa; tässä kohtaa suositeltavampi olisi ollut Yrjö Varpion artikkeli Mitä Kivi luki? Kiven Kirjeiden kriittisessä editiossa, SKS 2012, 75–113.
61: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
61: Ketonen 1989 ei kirjallisuusluettelossa.
66: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
68: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
68: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
69: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
71: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
72: Lehtonen 1934 ei kirjallisuusluettelossa
72: Kauppala 2003 ei kirjallisuusluettelossa.
74: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
74: Suova 1934 ei kirjallisuusluettelossa [joka Aleksis Kiven satavuotismuistossa].
75: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
75: Puokka 1979 ei kirjallisuusluettelossa.
79: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
80: Tarkiainen 1934 ei kirjallisuusluettelossa.
81: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
82: Tarkiainen 1934 ei kirjallisuusluettelossa.
82: Lehtonen 1934 ei kirjallisuusluettelossa
94: Tarkiainen 1934 ei kirjallisuusluettelossa.
97: Höijer 1858 II pitää olla Höijer 1859 II.
82: Tommila 1975 ei kirjallisuusluettelossa; sen sijaan luettelossa on Tommila 1958 (I), mutta se ei ole sama kuin Tommila 1959 (II), jonka toinen painos ilmestyi 1975.
101: Tarkiainen 1934 ei kirjallisuusluettelossa.
102: Lehtonen 1934 ei kirjallisuusluettelossa.
103: Nyt Höijer 1859 I kun pitää olla joko Höijer 1858 I tai Höijer 1859 II.
103: Tarkiainen 1934 ei kirjallisuusluettelossa.
104: Vaihteeksi ensin Höijer 1858 II, sitten Höijer 1859 I; eli osat ja julkaisuvuodet nurinniskoin.
106: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
110: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
110: Ketonen 1989 ei kirjallisuusluettelossa.
111: Ketonen 1989 ei kirjallisuusluettelossa.
112: A. F. Granfelt 1877 ei kirjallisuusluettelossa.
121: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
125: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
125: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
130: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
131: Tarkiainen 1934 ei kirjallisuusluettelossa.
131: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
131: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
132: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
133: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
137: Lönnrot 1839 ei kirjallisuusluettelossa.
138: Haartman [p.o. Hartman] 1835 ei kirjallisuusluettelossa. [Tarkoittaa luultavasti: Hartman, Carl Johan, Husläkaren, eller Allmänna och enskilda föreskrifter i sundhetsläran, samt sjukdomslära, eller korrt anwisning att känna och rigtigt behandla de flesta i Swerige förekommande inre och yttre sjukdomar; till bruk för husfäder, pharmaceutici : och alla, som oexaminerade syszelsätta sig med medicinens utöfning. Stockholm, 1828 ja 1835, hos Zacharias Haeggström.] Hannes Sihvon mukaan C. G. Hartman, Keskisarjan mukaan L. G. Hartman, kun pitää olla C. J. Hartman. L. G. von Haartman sen sijaan oli ”hänen hirmuisuutensa”. Älkää sekoittako nimiä koko ajan!
151: Lehtonen 1933 ei kirjallisuusluettelossa.
153: Rahikainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
155: Lehtonen 1933 ei kirjallisuusluettelossa.
161: Puokka 1979 ei kirjallisuusluettelossa.
165: Höijer 1858 II, kun pitää olla joko Höijer 1858 I tai Höijer 1859 II.
170: Klinge 1989 ei kirjallisuusluettelossa.
185: Viite nro 420: ”Tässä Esko Rahikaisen laskemassa luvussa eivät näy…” Ei viitettä, joka ilmeisesti tulisi olla Kiven Kirjeiden kriittisen edition sivun 380 liitekartta II: ”Kivi Helsingissä”.
185: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
186: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
186: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
187: Tarkiainen (toim.) 1919 ei kirjallisuusluettelossa.
187: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
198: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
199: Lönnrot 1839 ei kirjallisuusluettelossa.
201: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
202: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
205: Savolainen 2006 ei kirjallisuusluettelossa.
209: Ketonen 1989 ei kirjallisuusluettelossa.
211: Ketonen 1989 ei kirjallisuusluettelossa.
212: Hurme 2015 ei kirjallisuusluettelossa (siellä on vain Hurme 2009).
230: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
230: Salminen 2015 ei kirjallisuusluettelossa; ks. Aaltonen et al. (toim.) 2015, 45–61: siinä se on.
230: Niemistö 1971 ei kirjallisuusluettelossa; varmaankin pitäisi olla Niinistö 1971, joka on kirjallisuusluettelossa.
237: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
247: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
237: Meri 1975 ei kirjallisuusluettelossa.
250: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
250: Lehtonen 1933 ei kirjallisuusluettelossa.
251: Tarkiainen 1984 ei kirjallisuusluettelossa.
255: Saarimaa 1925 ei kirjallisuusluettelossa; siellä on Saarimaa 1952, missä tosin on puhe eri asiasta.
257: Leino 1909 ei kirjallisuusluettelossa; tarkoittanee Leinon Suomalaisia kirjailijoita.
257: Suomi 1951 ei kirjallisuusluettelossa.

Presidentti ja kasakka

Pogromin uhri Clarice Lispectorin äiti. Clarice syntyi 10.12.1920. (Kuvan lähde: Benjamin Moser, Why This Wolrld)

Presidentti Sauli Niinistö herätti vajaa viisi vuotta sitten laajaa huomiota kasakka-puheessaan Maanpuolustuskurssin avajaisissa 10.11.2014. Vastaanotto oli enimmäkseen myönteistä ja presidenttiä kiitettiin rohkeasta avauksesta. Jopa Venäjän duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Puškov naureskeli televisiossa sille ja sen Ukraina-konnotaatioille (Mirja Kivimäen haastattelu, MTV-uutiset 11.11.2014).

Näin kuuluu Niinistön puheen kohta:

”Eräs opettavainen venäläinen sananlasku kuuluu: ‘Kazak berjot što ploha ležit’ eli ‘Kasakka ottaa sen, mikä on löyhästi kiinni’. Tätä epäilemättä kokemukseen perustuvaa huushollinpito-oppia kannattaa kuunnella. On pidettävä huolta asioistaan, pidettävä kiinni. Ellei pidä, voi alkaa tapahtua. Tämä koskee kaikkea, turvallisuudesta talouteen.”

Puheen viittauksia pidettiin hieman arvoituksellisina. Ilmeistä kuitenkin oli, että presidentti viittasi Venäjän kasvaneeseen uhkaan (Krimin valtaus) ja kehotti ovelasti kansalaisia valppauteen, varautumaan johonkin mahdollisesti pahempaan.

Mutta mutta. Sana on kaksiteräinen miekka. Tässä sanonnassa puhuu myös pogromien todellisuus. Yhtäkkiä presidentin sananvalinnat eivät tunnukaan enää yhtä hauskoilta kuin ensivaikutelma antoi ymmärtää (jos nyt ovat koskaan tuntuneetkaan). Siitä kertoo analogia pogromeihin omaa kieltään.

Tämä kirkastui lukiessani Clarice Lispectorin kirjailijaelämäkerran kuvausta Venäjän vallankumousta seuranneen kansalaissodan juutalaisvainoista Ukrainassa. Kuvauksen primaarilähde on Amerikan juutalaisneuvoston vuonna 1920 New Yorkissa julkaisema ja Israel Goldbergin toimittama raportti The Massacres and Other Atrocities Committed against the Jews in Southern Russia. A Record Including Official Reports, Sworn Statements and Other Documentary Proof, 13–14. Tätä raporttia siteeraa Benjamin Moser teoksessaan Why This Wolrld. A Biography of Clarice Lispector (London: Penguin Books 2014) ja sen sivuilta 25–26 on peräisin seuraava suomennokseni, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti (kursivoinnit minun; sitaatti päättyy ***-merkkiin).

Joulukuun lopulla 1918 alkoi suuri pogromien aalto, historiallisesti ennen kokemattomien hyökkäysten sarja, joka sai Ukrainan pellot ja kaupungit tulvimaan juutalaisten verta. Epidemian lailla leviävänä se ylitti kaikki aiemmat vainot ääriinsä viedyssä julmuudessa, väkivaltaisuuksien armottomassa perinpohjaisuudessa ja barbaaristen rikollisten alastomassa verenhimossa.

Aikalaisraportin mukaan ”tyypillinen pogromi” eteni suunnilleen näin:

Joukkio tunkeutuu kylään (kaupunkiin), valtaa kaikki kadut, hajaantuu ryhmittäin juutalaisten taloihin, tappaa ikään ja sukupuoleen katsomatta kaikki vastaantulijat, paitsi naisia, jotka raiskataan petomaisesti ennen murhaamista, ja miehet pakotetaan luovuttamaan kaiken talossa olevan ennen tappamista.

Kaikki otetaan mikä irti lähtee, loput tuhotaan, seinät, ovet ja ikkunat särjetään rahoja etsittäessä. Yhden ryhmän poistuttua tulee toinen, sitten kolmas, kunnes absoluuttisesti ei ole jäljellä mitään mikä lähtisi irti. Kaikki vaatteet ja kankaat viedään, ei vain niiltä jotka välttyvät kuolemalta vaan myös kuolleitten päältä. Kylään perustetun uuden hallinnon tai ystävällismielisinä pidettyjen kristittyjen puheille menee ihmeen kaupalla hengissä säilyneiden juutalaisten lähetystö hakemaan turvaa. Säännöllisesti uudet vallanpitäjät suostuvat myöntämään suojelua sillä ehdolla, että juutalaiset maksavat tietyn pakkoveron. Kun maksu on saatu kokoon äärimmäisin ponnistuksin esitetään uusi vaatimus luontaismaksuista: juutalaiset velvoitetaan luovuttamaan tietty määrä saappaita ja tietty määrä lihaa sotilaille. Sillä välin pienet ryhmät jatkavat juutalaisten terroria, perivät rahaa, murhaavat ja raiskaavat. Sitten kylän valtaavat neuvostojoukot, jotka usein jatkavat edeltäjiensä ryöstelyä. Mutta rintaman vaihdellessa palaavat pian taas kaikki joukkiot ja sitä mukaa myös valta vaihtuu toisiin käsiin. Esimerkiksi Boguslav vallattiin viisi kertaa yhden viikon aikana. Jokainen muutos hallituksessa tai hallinnossa aiheuttaa uuden pogromin, ja lopulta väestö pakenee kauhun vallassa – hukassa ja loppuun ajettuna, puilla paljailla ja paljain jaloin, vailla pennin pyörylää taskussaan – säässä kuin säässä ja matkan vaaroja uhmaten lähimpään kylään toivoen turhaan saavansa turvaa siellä.

Näitä kaikkien sodan osapuolten toteuttamia pogromeja oli vähintään tuhat. Venäjän Punainen Risti arvioi, että vuoteen 1920 mennessä ainakin 40 000 juutalaista oli tapettu mutta myönsi, että todellista lukua ei voi milloinkaan tietää. Tilasto ei loppujen lopuksi sisältänyt ”niitä jotka kuolivat vaeltaessaan kylästä toiseen suojaa etsien, niitä jotka heitettiin junista ja ammuttiin, niitä jotka hukutettiin jokiin eikä niitä jotka murhattiin metsissä ja muissa yksinäisissä ja syrjäisissä paikoissa. Yllä mainittuihin lukuihin eivät sisälly ne, jotka kuolivat haavoihin, tulehduksiin ja nälkään tai paleltuivat kuoliaaksi.”

***


Benjamin Moserin mukaan pogromissa raiskauksen uhriksi joutunut ja syfilistartunnan saanut Mania Lispector synnytti Claricen 10.12.1920. Muutamaa kuukautta myöhemmin talvella 1921 Lispectorin kolmilapsinen perhe pääsi pakenemaan Ukrainasta ja päätyi Brasiliaan. Tämä tapahtui kreivin aikaan, sillä vuosina 1921–1922 ainakin miljoona ihmistä kuoli nälkään Ukrainassa.

Tämä oli toki vasta alkua. Goldbergin raportti ilmestyi tuoreeltaan vuonna 1920. Stalin tapatti nälkään miljoonia ukrainalaisia 1932–1933 (holodomor), sitten tulivat natsien juutalaisvainot miljoonine kuolonuhreineen (holocaust). Silloinkin otettiin irti kaikki mikä irrotettavissa oli.

Philip Roth 1933–2018

Hommage à Philip Roth & Matti Salo:
Suomenlinnan kirjaston seinää

1960-luvun lopun amerikanjuutalaisen kauden ehdottomia kohokohtia oli Philip Rothin Portnoyn tauti (1969; ilmestyi suomeksi samana vuonna 1969, suomensi Pentti Saarikoski). Samaan rinkiin kuuluivat Bellow, Mailer, Malamud… Heidän pariinsa yliopistolla meidät johdatti Matti Salo (1933–2017), Rothin ikätoveri, joka ilmestyi yliopisto-opettajaksi suoraan Brandeisista, Yhdysvaltain merkittävimmästä juutalaisesta yliopistosta. Rauha heidän muistolleen.

Minun Roth-suosikkini on vuosituhannen vaihteessa ilmestynyt amerikkalaisuuden trilogia, ja niistä aivan erityisesti sen ensiksi ilmestynyt osa, kuohuvaan 1960-lukuun keskittyvä Amerikkalainen pastoraali (1997; 2000). Muut osat ovat kirjoittamisajankohtaan kiinnittyvä moraliteetti (kaikki Rothit ovat moraliteetteja) Ihmisen tahra (1998; 2003) ja viimeisenä ilmestynyt 1940–1950-luvulle McCarthyn vainojen aikaan sijoittuva Mieheni oli kommunisti (2000; 2002). Nämä kolme ovat kaikki Kristiina Rikmanin suomentamia.

Trilogia on hyvin kompakti kimppu viime vuosisadan jälkipuoliskon henkistä tilintekoa. Olen kirjoittanut siitä Vastakirjassa (2011), Ihmisen tahrasta jopa kerettiläisen kriittisesti. Nyt tyydyn kertaamaan, mitä sanoin Amerikkalaisesta pastoraalista.

Amerikkalainen pastoraali on erittäin hyvä 1960–1970-lukujen vaihteen radikalismin tilitys. Se on vakuuttava kuvaus siitä miten isin kiltistä tytöstä Merry Levovista tulee hyvin tuhma tyttö, joka moraalisena maksimalistina ajautuu äärimmäisiin tekoihin. Romaani on tarkkanäköistä ajanhengen psykohistoriaa, jonka eri muunnelmat ovat yhtä tuttuja myös oman Eurooppamme samanaikaisesta liikehdinnästä.

Amerikkalainen pastoraali on kertomus siitä paradoksista, miten väkivallattomuuden aatteen omaksuneiden moraalinen tuohtumus vallan väärinkäytöksistä saattaakin nurinkurisesti johtaa yllättävään mutta kuitenkin uskottavaan ratkaisuun, terrorismiin. Toteutuu tuttu isänmurha-asetelma – Pastoraalin takakantta mukaillen: Philip Roth tutkii miten vanhempien elämän hyveiksi mieltämä muuttui omien lasten vihaamiksi valheiksi. Pääteemaa vahventavana sivujuonteena voidaan seurata Rothilta tutuksi tullutta kehittelyä avioliiton särkymisestä ja sen syistä: akka pettää aina. Asenne hipoo misogyniaa.

Erityisen ihailtavaa on Rothin fabuloiva esitystapa, hän on tässä parhaimmillaan. Ensialkuun on näennäisen hapuilevaa tapailua, sitten vauhti kiihtyy, teemat kiinteytyvät, juoksutukset yltyvät yhä villimpään vauhtiin, kuitenkin kurinalaisesti. Roth improvisoi kuin paraskin jazzmuusikko. Hänen tekstinsä on kuin Coltranea parhaassa vedossaan.

Rothin tekstille on tunnusomaista erityinen atmosfääri – mieliala on hänen käsialansa. Roth on koleerikko, sapekkaan äkäinen kiivailija. Raivokasta menoa loiventaa huumori, joka sekin on mustaa, ja vitsitkin ovat aina vihaisia. Toisin sanoen hän on syvästi pessimistinen kirjailija, joka on pettynyt ihmisiin. Hän pitää otteessaan ihan tekstinsä voimalla, mutta jos aivan pohjaan katsoo, luulen että hänen kulttuurikritiikkinsä aikamme arvotyhjiöstä on viime peleissä niin konservatiivista, että en sitä allekirjoita, vaikka nautinkin hänen lukemisestaan.

Jatkoa 24.05.2018

Kotikirjastolle päästyä on pakko jatkaa vähän vielä. Sitä ennen sitaatti Anni Sinnemäen twittertilistä:

Farewell Philip Roth. To me American Pastoral is one of the most important, painful and still beautifull novels I have read. Thank you.

Roth oli alun alkaen mielenlaadultaan satiirikko, kuten Matti Salo Portnoyn taudin esipuheessa muistutti. Rothin satiirin huipentuma ännänteen potenssiin on Meidän jengi (1971; 1972, suomennos Risto Lehmusoksa). Teoksen alaotsikko on Pääosissa Tricky ja hänen ystävänsä, tarkemmin sanoen päähenkilönä on Yhdysvaltain presidentti Trick E. Dixon alias Richard M. Nixon, kaikkine maneereineen, joista päällimmäisenä kaksinaismoralistinen hurskastelu ja valehtelu.

Yhtenä alkusysäyksenä Meidän jengille oli Nixonin San Clementessä (San Dementessä!) pitämä abortin vastainen puhe, koska siinä hänen mielestään rikotaan syntymättömän ihmiselämän pyhyyttä vastaan. Nixonin tekopyhyys asettui raameihinsa, kun hän samanaikaisesti tuhosi massiivisilla pommituksilla viattomia (ja jo syntyneitä) siviilejä Vietnamissa. Teos on kerrassaan mauton, sillä satiirin kohde määrää sen, että hyvän maun rajoissa ei vain voi pysyä. Näin Roth itse kuittasi mauttomuussyytökset.

Roth seuraa Tricky-Dickin vaellusta hamaan tämän salamurhaan ja vehkeilyihin helvetissä Saatanaa vastaan, jonka johtamismenetelmät ovat auttamattoman vanhentuneet ja tehottomat. Sitä ennen, kun huhut hänen salamurhastaan alkavat levitä, republikaanisen puolueen puhetorvi rauhoittelee yleisöä: »En voi uskoa, että amerikkalaisten suuri enemmistö aikoo estää tätä suurta amerikkalaista pääsemästä toiseksi virkakaudeksi Valkoiseen taloon vain siksi, että hän on kuollut.»

Teokseen esipuheen kirjoittanut Jaakko Okker arveli vuonna 1972: »Yhdysvaltain poliittinen todellisuus saattaakin olla jo niin mieletön, ettei mielettöminkään satiiri yllä todellisuuden tasolle.» Silti: ehkä Rothin vimmattu hyökkäys pohjusti osaltaan maaperää sille, että Nixon joutui lopulta eroamaan kesken kauden vuonna 1974. Toisaalta pelkään Rothin kuolleen pelkkään voimattomaan raivoon huomattuaan, että Nixonin nykyseuraajaan mikään satiiri ei enää pure. Niin tai näin, Meidän jengi on ajankohtainen, nykyaikaisen satiirin klassikko.

 

Kirjeitä isälle – 200 vuotta Karl Marxin syntymästä

Karl Marxin syntymästä on kulunut lauantaina 5. toukokuuta 200 vuotta. Marxin aika oli 05.05.1818–14.03.1883. Kun Marxin kuolemasta oli kulunut 111 päivää, syntyi 03.07.1883 Franz Kafka.

Marx ja Kafka: kaksi maallistunutta juutalaista, joiden vaikutus länsimaisen ihmisen elämänmenoon ja ajatusmaailmoihin on ollut mullistava. Kumpikin teki sen omalla tavallaan – tavallaan jopa vastakkaisiin suuntiin.

Kafka oli surkeimmillaan itseensä käpertyvä maailman murheita harteillaan kantava mies, jolla ei ollut, kuten hän sanoi, mitään yhteistä edes itsensä kanssa. Marx sen sijaan oli itsetunnoltaan vahva voimamies, joka oli valmis kääntämään maailman sijoiltaan.

Jos Kafkalla ei aina ollut yhteistä edes itsensä kanssa, Marx vuorostaan protestoi kerran: Jos nuo ja nuo kutsuvat itseään marxilaisiksi, minä en ole marxilainen. Jos asiaa tarkastelee kirjallisuuden ja sen kritiikin kautta: Kafka ja Marx ovat kuin toistensa negapeilikuvat. Dogmaattisen marxilaisen kritiikin perustein Kafkan taide tuomittiin kategorisesti, kun taas dogmeista riisutun Marxin kriteerein Kafkan tuotannon arvo tunnistetaan suurena kirjallisuutena.

Graduni aiheena 1970-luvun lopulla oli Marxin esteettisen ajattelun tulkinnat. Tiedän todistaneeni siinä, että enimmät marxilaisen taidekritiikin nimeen vannoneet rakennelmat eivät kestäneet kriittistä tarkastelua. Marxin alkuperäinen taidenäkemys oli erilainen ja ratkaisevasti avarampi kuin itseään marxilaisiksi kutsuvien kellokkaiden dogmiluutumat.

Tietysti Marx ja Kafka olivat hyvin erilaisia, myös yllättävällä tavalla. Siitä antaa mainion näytön heidän kirjeittensä isälle vertailu.

Kotoaan Trieristä Berliiniin opiskelemaan muuttanut nuori Karl Marx tilitti tuntojaan kirjeessä isälle: ”…tahtoisin pystyttää muistomerkin kerran eletylle (…) ja mistä löytyisikään sen pyhempää sijaa kuin vanhempien sydämestä, lempeimmästä tuomarista, läheisimmästä osanottajasta, rakkauden auringosta, jonka tuli lämmittää pyrkimystemme sisintä!”

Mitä tulee nuoren Marxin pyrkimysten sisimpään, siitä kertoo omaa kieltään kirjeen avaus, jota psykologi voisi luonnehtia grandioosin persoonan suuruusharhaksi, jollainen suotuisissa oloissa voisi johtaa vakaviin seurauksiin.

”… me tunnemme, että meidän on pakko tarkastella mennyttä ja nykyistä ajatuksen kotkansilmällä tullaksemme siten tietoiseksi todellisesta asemastamme. Itse maailmanhistoriakin kääntyy mielellään katselemaan näin taakseen ja itseensä, mikä leimaa sen sitten näennäisellä taantumisella ja pysähtymisellä, vaikka se vain ikään kuin heittäytyy nojatuoliin käsittääkseen itsensä, tunkeutuakseen henkisesti omien tekojensa, hengen tekojen läpi.”

Tämän jälkeen päivänsankarimme laskeutuu korkeuksista ja kohdistaa katseensa yksittäiseen ihmiseen – itseensä – ja hänen maalliseen tilaansa, kuten rakastuneen miehen euforian kuvaukseen. Hän oli kuitenkin sitä ennen ehtinyt asettua ikään kuin mielensä mittojen mukaisiin kehyksiin, maailmanhengen puhekumppaniksi. Aikaa myöten tämä faustinen loitsu kääntyi paradoksiksi: osa voimaa syvää – aikoo pelkkää hyvää, aikaan saa vain pahaa.

Franz Kafkan Kirje isälle on siitä erikoinen, että hän luetti sen ensin äidillään. Tämä palautti sen pojalle, eikä se tavoittanut isää milloinkaan. Siinä Kafka tyylilleen uskollisena piehtaroi itsesyytöksissä, mikä oli omiaan vain korostamaan isään kohdistuvia murhaavan julmia syytöksiä. Herra K. on ottanut tässä tuomarin osan, ja ottaa siitä kaiken irti.

Kafkan kirjeen kipupiste on avioitumisaikomus ja sen esteet, joista suurin on isän hirmuvaltius. ”Mutta koska me olemme sellaisia kuin olemme, pysyy avioliitto minulle suljettuna juuri sen vuoksi, että se on Sinun omin alueesi.” Tätä seuraa vähemmän mairittelevia isän ominaisuuksien luonnehdintoja, kuten muiden pilkkaaminen, tietty hillittömyys, ylivoimaisuus koko maailmaan nähden, tyrannimaisuus – ylipäätään vakaumus siitä, että perheen ylläpitämiseen kuuluu välttämättä kaikki se, minkä Kafka on tullut tuntemaan isässään.

Tällaisiakin voivat olla Kafkan ja Marxin särmät: pisteliäs julmuri ja suuri henki. Ja päinvastoin.

Kun oli kulunut päivälleen 100 vuotta Kafkan syntymästä, Helsingin Sanomat julkaisi 03.07.1983 kirjoittamani artikkelin prahalaisesta pikkuvirkamiehestä, joka oli 1960-luvulla, 40 vuotta kuolemansa jälkeen, pannut teostensa voimalla sosialistisen maailmanjärjestyksen natisemaan liitoksissaan.

Juttuni perustui 1970-luvun alussa ennen graduun ryhtymistä laatimaani pikku opinnäytetyöhön aiheesta Kafka ja marxilainen kritiikki. Marxilaisten keskinäisessä kiistassa Kafkasta sai alkunsa yksi niistä hiusmurtumista, joiden vaikutuksesta Marxin nimissä kulkevan monoliitin – ”reaalisosialismin” – hajoamisprosessi lähti käymään.

ANSSI SINNEMÄKI

Marxin kirjeen suomennos Antero Tiusanen, Kafkan Aarno Peromies

P. S. 06.05.2018, yleisön pyynnöstä 2 tarkennusta:

 1. Alkuteoksessa Mefistofeles vastaa (Faustin kysyttyä: Kas niin, ken olet?): “Osa voimaa syvää, / mi tahtoo pahaa vain ja aikaan saa vain hyvää.” (Suom. Otto Manninen)
 2. Artikkeli Kafka ja marxilainen kritiikki on julkaistu Hesarin lisäksi kokoelmassani Kapina rippituolissa (Tamara Press 1989, s. 171–177).
  AS

P.S. 10.05.2018

Marxin kirjeestä isälle: “… maailmanhistoriakin …  ikään kuin heittäytyy nojatuoliin käsittääkseen itsensä …”

Kafkan kirjeestä isälle: “Nojatuolistasi käsin Sinä hallitsit maailmaa.”

 

 

Kritiikki Parnassossa

Kuva sarjasta Suomenlinna

Seuraavassa pieni kommentti Trifonovin syndrooman kritiikkiin Parnassossa, joka ilmestyi itsenäisyyspäivän jälkeen (Parnasso 6–7/2017). Lehden nykyisen käytännön mukaan arvosteluosaston avaa oma sisällysluettelo. Hämmentävästi sisällysluettelossa ei vastoin odotuksia näkynytkään Trifonovin syndrooman arvostelua. Luettelo päättyi sivulle 94. Tarkistuksen jälkeen paljastui kuitenkin, että Ville Ropposen juttu oli sivulla 96. Trifonovin syndrooman arvostelu ei ollut ikään kuin ylittänyt sisällysluettelokynnystä.

On hieno ja arvokas asia, että kirja noteerataan perinteisessä kirjallisuuslehdessä.

Otsikon “Koettua ja punnittua” mukaisesti arvostelija pyörittelee kirjan sisältöjä ja Markku Soikkelin Kiiltomato-arvostelun tapaan antaa neuvon, mitä juttuja “olisi ehkä voinut jättää poiskin”, koska ne tuntuvat “laajennetuilta kirja-arvosteluilta”. Näiden joukossa on muun muassa Musil-essee, joka on kaikkea muuta kuin laajennettu kirja-arvostelu. Sen pointtihan on omaperäinen oivallus Keisarin ja Moosbruggerin paralleellista, ilmiöiden perimmäisestä yhtäläisyydestä. Kriitikko olisi voinut pohtia tämän havainnon painoa.

Arvostelun yleissävy on hapan, vaikka peräti kolmessa kohtaa arvostelija myöntää kehittelyn “kiinnostavaksi” sekä: “välillä kuitenkin (!) Sinnemäki yltää hyviin analyyseihin”. Kiven Kihlauksen tarkastelu “on enemmän artikkeli kuin essee” (mitä välii?) – mutta ei sanaakaan siitä, mitä siinä sanotaan, vieläpä naisnäkökulmasta. Myöskään muiden juttujen kohdalla ei paneuduta itse esseiden sisältämään argumentaatioon.

Ville Ropponen on venäläisen kirjallisuuden erikoistuntija, kuten lehden krediiteissä kerrotaan. Trifonov-esseestä hän sanoo: “Muuten suhteellisen kiinnostavasta esseestä puuttuu jännite.” Tämä on arvostelun epäreiluin väite. Eihän essee jännityskirjallisuutta olekaan, mutta on siinä silti jännite: pitkin juttua tähdätään loppuratkaisuun, Trifonovia vaivanneeseen motiivien ristiriitaan. Toisin sanoen esseessä on pointti: siinä on kehittelyn tuloksena päädytty loppuratkaisuun eli Trifonovin syndrooman määritykseen hänen tuotantoaan analysoimalla. Kriitikon lukutaidon edellytyksenä on vähintään tämän havaitseminen. On myös aihetta kysyä venäläisen kirjallisuuden erikoistuntijalta, tunteeko hän aiemmasta Trifonov-kirjallisuudesta tämänsuuntaista tulkintaa. Jos ei tunne, hän voisi antaa esseen sisältämästä kontribuutiosta reilusti tunnustusta tai ainakin punnita sen arvoa.

Anssi Sinnemäen Trifonovin syndrooma ilmestynyt

Anssi Sinnemäki täytti 70 vuotta 18.09.2017. Syntymäpäivän merkeissä ilmestyi hänen esseekokoelmansa Trifonovin syndrooma ja muita kirjallisuusesseitä. Siinä Sinnemäki tuttuun, taattuun ja tunnustettuun tapaansa käsittelee kriittisesti, sensitiivisesti ja kekseliäästi kirjallisuuden suuria nimiä, ja vähän pienempiäkin. Yksistä kansista löytyy jälleen kokoelma uusia näkökulmia ja yllättäviä yhtymäkohtia teoksiin, jotka luultiin jo loppuun luetuksi.

Teos jakautuu kolmeen osastoon, ulkomaalaiseen ja suomalaiseen kirjallisuuteen sekä niiden väliin: universaaliseen. Ensimmäisen osaston kärkiartikkelina on Juri Trifonovin tuotantoa ja sen kehitystä käsittelevä Trifonovin syndrooma, kotimaisen kirjallisuuden osastossa paljon huomiota herättänyt Aleksis Kiven Kihlaus naisnäkökulmasta.

Eri julkaisuissa vuosina 2008–2016 aiemmin ilmestyneiden esseiden lisäksi mukana on myös ennen julkaisematonta, kuten kahden osaston väliin sijoittuva laaja essee Kirjailijan urapolku luonnonvalintana. Siinä kyse on siitä, kuinka kirjailijaksi tullaan (vaikeimman kautta!). Vakuudeksi näyttönä on yli 80 tapauskertomusta.

Kirjan päättää essee Runon elementit. Siinä tarkastelun kohteena on neljän runoilijan esikoiskokoelmat näkökulmana kutakin teosta hallitseva kosminen alkuaine eli elementti: Anja Kosonen / Maa, Leevi Lehto / Ilma, Kristina Carlson / Tuli, Mikko Rimminen / Vesi.

Trifonovin syndrooma: 240 sivua, sidottu suojapaperein.

Tilaukset osoitteesta info@tamarapress.fi

Hinta toimituskuluineen 25,00 euroa (sis. myös alv). Liitä tilaukseen mukaan toimitus- ja laskutusosoite. Toimitus tilaajalle heti kun maksu on siirtynyt Tamara Pressin tilille.

Tutustu myös  Anssi Sinnemäen aiemman tuotannon esittelyihin.